Ceník služeb 

 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY -  ZDARMA

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního fondu

Půjčování e-knih

Meziknihovní výpůjční služba z regionální knihovny Kuřim

Poradenská služba

Rezervace vypůjčených dokumentů

Upozornění na připravenou rezervaci emailem **

Upozornění na konec výpůjční doby dokumentů emailem – předupomínka **

Objednávka dokumentu, který se nachází v knihovně (služba „Odlož“)

„Balíček do ruky“ – připravení vyžádaných titulů

Přístup k internetu na PC

Wifi připojení

 

 

DALŠÍ SLUŽBY A NÁKLADY NA EVIDENCI ČTENÁŘŮ

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců pro dospělé

150,-- Kč

Evidenční poplatek s platností 12 měsíců pro studenty do 26 let a seniory*

100,-- Kč

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců pro děti do 15 let

50,-- Kč

Doplňková registrace dětem od 12 let do odd. pro dospělé

20,-- Kč

 

VYBRANÉ SLUŽBY

Informace v písemné formě

20,-- Kč + 2,-- Kč za str.

Písemné upozornění na rezervaci

10,-- Kč

Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu

50,-- Kč

Kopírování (černobílé)

2,-- Kč za stranu A4
3,-- Kč za stranu A3

Tisk informací z Internetu (černobíle)

2,-- Kč

 

 

POPLATKY Z PRODLENÍ

UPOMÍNKY

 

1. upomínka

30,-- Kč

2. upomínka

60,-- Kč

3. upomínka

100,-- Kč

Upomínací dopis

200,-- Kč

 

OSTATNÍ POPLATKY

Nová čtenářská legitimace s čárovým kódem

20,-- Kč

Úkony spojené s likvidací způsobené škody (při ztrátě knihy, časopisu)

50,-- Kč jedna jednotka

Dílčí poškození knihovní jednotky

podle stupně poškození

Poškození vazby knihy

podle stupně poškození

Poškození čárového kódu

20,-- Kč

 

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY

Prodej vyřazených knih

smluvní ceny

Prodej vyřazených časopisů

smluvní ceny

     

 

*Studenti do 26 let po předložení platného studentského průkazu (ISIC apod.)

**Pouze v případě, že uvedete Vaši emailovou adresu v knihovně

 

Platnost ceníku od 1. 1. 2017