Ceník služeb 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY – ZDARMA

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního fondu

Půjčování audioknih

Půjčování e-knih

Poradenská služba

Rezervace vypůjčených dokumentů

Upozornění na připravenou rezervaci emailem **

Upozornění na konec výpůjční doby dokumentů emailem – předupomínka **

Emailové upozornění, že je Vámi objednaný titul připravený k vyzvednutí **

„Balíček do ruky“ – připravení vyžádaných titulů

Přístup k internetu na PC

Wifi připojení

Přístup do čítárny

 

 

DALŠÍ SLUŽBY A NÁKLADY NA EVIDENCI ČTENÁŘŮ

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců pro dospělé

150,-- Kč

 

Evidenční poplatek s platností 12 měsíců pro studenty do 26 let a důchodce (osoby pobírající starobní důchod) 

100,-- Kč

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců pro děti do 15 let

50,-- Kč

Doplňková registrace dětem od 12 let do odd. pro dospělé

20,-- Kč

 

VYBRANÉ SLUŽBY

Informace v písemné formě

150,- Kč/hod
+ 2,-- Kč za str.

  • Cena se odvíjí od počtu hodin, které knihovník – informační specialista vypracování věnuje

Odložení knihy z poličky

10,- Kč /1 kniha

Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu (MVS) za jednu knihu

100,-- Kč / 1 kniha

Nevyzvednutí knihy, objednané prostřednictvím meziknihovní výpůjční službou (MVS)

100,-- Kč / 1 kniha

Kopírování (černobílé)

2,-- Kč za stranu A4
3,-- Kč za stranu A3

Tisk informací z internetu (černobíle)

2,-- Kč za stranu A4

 

 

 

POPLATKY Z PRODLENÍ

 

1. upomínka

30,-- Kč

2. upomínka

60,-- Kč

3. upomínka

100,-- Kč

Upomínací dopis

200,-- Kč

 

OSTATNÍ POPLATKY

Nová čtenářská průkazka s čárovým kódem

20,-- Kč

Úkony spojené s likvidací způsobené škody (při ztrátě knihy, časopisu nebo jejich nevratném poškození)

 cena titulu + 50,-- Kč jedna jednotka

Dílčí poškození knihovní jednotky

podle stupně poškození – určuje knihovník

Poškození vazby knihy

podle stupně poškození – určuje knihovník

Poškození čárového kódu

20,-- Kč

 

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY

Prodej vyřazených knih

smluvní ceny

Prodej vyřazených časopisů

smluvní ceny

     

 

*Studenti do 26 let po předložení platného studentského průkazu (ISIC apod.)

**Pouze v případě, že uvedete Vaši emailovou adresu v knihovně

 

Platnost ceníku od 1. 3. 2020