NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

Níže najdete přehled již připravených vzdělávacích lekcí pro děti 2. stupně základních škol a středních škol.

Pokud zde nenajdete to, co by Vám vyhovovalo, jsem schopna Vám připravit lekci informačního vzdělávání na jakékoliv téma (po předchozí domluvě). Lekce se zakládají na metodě E-U-R a aktivitách kritického myšlení.

Každá lekce trvá 90–180 minut. V kratším čase není možné lekce realizovat. Z důvodu správného prožitku a uvědomění si problematiky.

 

Jednotlivé lekce se zaměřují na na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. 

Součástí jednotlivých lekcí (besed) je

 • Práce s textem a knihou – kompetence k učení 

 • Vyhledávání a hodnocení informací– kompetence k řešení problémů  

 • Prezentace výsledků žákovské práce – kompetence komunikativní 

 • Skupinová spolupráce na úkolu – kompetence sociální a personální 

Díky tomu bude podporováno a rozvíjeno: 

 • Kritické myšlení

 • Čtenářská gramotnost 

 • Čtenářství dětí a mládeže

 • Informační gramotnost 

 • Celoživotní učení 

 • Kompetence občanská 

 • Kompetence pracovní 

KONTAKT:

Edita Hečová

email: edita.hecova(zavináč)kulturatisnov.cz               

Budu ráda za jakékoliv připomínky, či nápady. Novým věcem se nebráním, ba naopak je vítám.

 

Tolkien a jeho svět

Beseda o spisovateli J. R. R. Tolkienovi. Jaký svět vytvořil? Co vše vymyslel? Jak vznikala jeho nejznámější díla Hobit a Pán prstenů? Na tyto a další otázky ohledně Středozemě a života pana Tolkiena Vám odpoví právě tato beseda. Součástí akce jsou i aktivity dětí pro rozvoj kritického myšlení.

Délka lekce 90 min

Pro koho je určena: 7. ročník ZŠ

 

Informační lekce – Zorientuj se v knihovně

Vítejte v knihovně. V této lekci se naučíme, jak se v knihovně orientovat, jak vyhledat knihu, kterou si chci přečíst. V knihovně ale nejsou jenom knihy, jsou zde také elektronické zdroje a audioknihy. Co to je? To se dozvíte právě na této lekci. Zopakujeme si práci s online katalogem, naučíme se vyhledat ty správné informace.  Řekneme si, co to je čtenářské konto a jak s ním pracovat. Co znamenají jednotlivé "značky" v knihovně (co to je signatura, co znamená, jak se podle těchto "značek" orientovat apod.)

Délka lekce 90 min

Pro koho je určena: 6. ročník ZŠ

Informační lekce se mohou realizovat pouze v dny, kdy není knihovna otevřena pro veřejnost (mimo půjčovní dobu).

V oddělení pro děti a mládež:

 • Pondělí, středa, pátek 8:00 - 11:00
 • Úterý, čtvrtek 8:00 - 13:00

V oddělení pro dospělé čtenáře (platí pro střední školy)

 • ÚTERÝ 12:00 - 15:00

 • ČTVRTEK 8:00 - 14:00

 

Mediální výchova – Jak nepodlehnout médiím a reklamě

V současné době si život bez médií nedokážeme představit. Každá korporace se snaží co nejvíce přilákat právě naši pozornost. V této přednášce si přiblížíme význam reklam a médií ve společnosti a jak naši společnost ovlivňují. Děti se dozví, jak na nás média působí a jak jim nepodlehnout a poznají některé praktiky uplatňované v médiích (hrůzostrašné titulky, řeč těla moderátorů, důraz na ta "správná" slova...).  Děti se naučí základy orientace v médiích a jak se nenechat ovlivňovat.

Délka lekce 90-120 min

Pro koho je určena: 8. – 9. ročník ZŠ


 

NA INTERNETU BEZPEČNĚ

Cyklus na sebe navazujících přednášek o informační bezpečnosti.

Každá lekce trvá 90–120 minut.

Lekce jsou koncipovány podle metody E-U-R (evokace – uvědomění si – reflexe) a jejich součástí jsou aktivity pro rozvoj kritického myšlení dětí.

Na konci každé lekce si třída vypracuje vlastní desatero bezpečného chování na internetu. Co dělat nebo naopak nedělat na internetu. V dalším roce (navazující lekci) si děti své desatero mohou vypracovat znovu, nebo jen poupravit.

Témata jsou seskupena tak, aby jednotlivé lekce na sebe logicky navazovaly a problematika se dětem neopakovala. Každé téma je velmi vážné a zaslouží si čas, který pro něj mám vymezený. V případě zkrácení času lekce nebo sloučení dvou témat, není možné vše důkladně probrat a děti nemusí danou problematiku pochopit.

 

5. ročník – Co vše se dá dělat na internetu

Děti se seznámí s pojmem informační bezpečnost. Tato lekce je úvodem pro navazující lekce. Povíme si o osobních údajích. Co to je a jak s nimi v prostředí internetu zacházet. O sdílení různých informací na internetu (fotky, videa) – jaké mohou být důsledky.

V prostředí internetu nikdy nevíme, na koho narazíme. Opravdu si píšu s tou „Aničkou“? Nebo za monitorem sedí někdo, kdo se za „Aničku“ jenom vydává? Co se může stát, když natočím spolužáka, jak spadl ve škole a dám to na youtube? Je pravda vše, co se píše na internetu?

 

6. ročník – Virtuální komunikace

V této lekci se děti seznámí s pojmem kybergrooming. Spousta dětí ve věku 10–12 let si zakládá profilové účty na sociální síti Facebook (i když je zde věková hranice 13 let) a netuší, jaké nástrahy na ně mohou čekat (falešné profily falešných kamarádů). Připomeneme si důležitost ochrany osobních a citlivých údajů (co o sobě rozhodně neprozrazovat). Chování na sociálních sítích (nemusím mít za „kamaráda‘“ každého, kdo mě o to požádá)

Na příkladech ze skutečného světa (ČR i zahraničí) si ukážeme, jaké důsledky může mít takové virtuální „přátelství“ či „láska“.

Kybergrooming – označuje chování uživatelů internetových komunikačních prostředků, kteří tyto prostředky využívají k navázání důvěrných vztahů se svými oběťmi. Po navázání důvěrného vztahu, groomer vyzve svou oběť k reálnému setkání, jehož cílem je sexuální nebo jiné zneužití důvěry vybrané osoby, případně manipulace vedoucí k extremistickým projevům a šíření nenávisti či vydírání na základě informací, které groomerovi oběť sama poskytla.

 

7. ročník – Kyberšikana

Kyberšikana většinou úzce souvisí se šikanou, jen se její projevy přesouvají do prostředí internetu. Modřiny se obvykle zahojí rychle, ale šrámy na duši si neseme ještě dlouhou dobu. Je velice „vtipné“ (?!), když se spolužákovi stane nějaký trapas. Kolik očí ho vidí ve třídě? Když ho natočím a dám na internet, kolik očí ho vidí tam? Šíření těchto materiálů je téměř nekontrolovatelné a tím pádem i ponížení oběti je mnohonásobné. Nikdy nemáme jistotu, že byl materiál z internetu úplně odstraněn. Nikdy nevíme, kdo si materiál stáhl, upravil a kdy se zase objeví…

V této lekci si povíme o tom, co to kyberšikana je, jak se projevuje a na příkladech ze skutečného života si ukážeme, jaké fatální důsledky může mít.