AKTUÁLNĚ:

leden - duben 2018

Josef Lada dětem

Josef Lada mezi námi – výstava

Žákovská výstava dětí ze ZŠ Smíškova je součástí projektu Knihy mého srdce. 14. ročník jsme věnovali nejpopulárnějšímu českému malíři Josefu Ladovi. Žákovské práce jsou odezvou na hravě vzdělávací program, během kterého děti besedovaly, četly, psaly, kreslily či hrály divadlo.

Svět Josefa Lady - beseda

Beseda ke 130. výroční narození národního umělce Josefa Lady seznámí děti s jeho životem a dílem. I v dnešní době jeho bohatá tvorba dětem připomíná význam čtení a ilustrací. Součástí besedy jsou hry a úkoly. Oslavte s námi výročí Josefa Lady!

Říkadla Josefa Lady – mateřské školy

Zvířátka Josefa Lady – základní školy 1.-3. třída

Pohádky Josefa Lady – základní školy 1.-3. třída

Poezie kolem Josefa Lady – základní školy 4. -5. třída

 

Termíny je třeba předem domluvit: 549 121 003, marie.sikolova(zavináč)kulturatisnov.cz

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

                                                                                         

Akce pro MŠ a 1. st. ZŠ

 

Nabídka akcí pro školy a školky

 

Kontakt: Marie Šikolová

email: marie.sikolova(zavináč)kulturatisnov.cz

telefon: 549 121 003

 

Termín akcí je třeba vždy předem domluvit

 
 

Mateřské školy

Pozvánka do knihovny pro mateřské školy: Z pohádky do pohádky 

Pro nejmladší čtenáře, kteří k nám přicházejí poprvé, jsme připravili hravé seznámení. Formou pohádkového vyprávění jim představíme knihovnu jako místo, kde bydlí knížky pro děti. Program je určený dětem s předškolní výchovou a probíhá vždy v měsíci dubnu a květnu.

 

1. stupeň: Škola začíná s knihou – pozvánka pro základní školy

S příchodem nového školního roku vás opět zveme do knihovny. Připravili jsme pro vás pestrou nabídku besed s cílem vychovávat a podporovat děti ke čtenářství. Výchovně-vzdělávací program zahrnuje témata, která žákům umožňují, aby nahlédli do života a tvorby nejednoho autora. Vrámci besed probíhají soutěže, hry, kvízy nebo výtvarné dílničky. Děti se s námi podělí o svoje čtenářské zážitky a vyslechnou si ukázky z knih. Během návštěvy se seznámí s celou řadou dalších knih a najdou mezi nimi nejnovější i nejčtenější tituly. Našim přáním zůstává, aby každá kniha k dětem promluvila svým jedinečným způsobem. Na vaši spolupráci v tomto školním roce se těší Marie Šikolová.

 

1. - 3. ročník: Rok Ondřeje Sekory

Ondřej Sekora právem patří k nejoblíbenějším autorům dětských knih.  Jeho knížky o desítky let přežily a přežívají svého tvůrce. V letošním roce si připomínáme 115. výročí narození autora. Jeho nejpopulárnější postavička – Ferda Mravenec se zrodila na stránkách „Lidovek“. Později, když vyšly příběhy knižně, již skvěle uplatnil svoje zkušenosti nejen jako malíř a velký znalec přírody, ale také jako milující otec. Díky krásným ilustracím a optimisticky laděnému příběhu, byl čtenářský ohlas mimořádný. Vzápětí se hrál na divadle, vysílal rozhlasem a jeho tvůrce si uvědomil, kde je jeho nejsilnější stránka. Vyřešilo se Sekorovo dosavadní diléma: zůstat novinářem či pracovat ve prospěch dětské literatury. Další podněty k soustředěné práci pro děti získal díky synovi, kterého velmi miloval. Ondřej Sekora měl také velmi rád děti, respektoval čtenáře, a to mu přineslo zasloužené ovoce

„...jsem přesvědčen, že nestačí znát požadavky literatury, ...ale že je třeba také děti hodně, velmi hodně znát, s nimi i pro ně cítit.“ O.S

Oslavte s námi rok Ondřeje Sekory četbou jeho knížek a nechte si ujít povídání o autorovi, který celý život rozdával radost a štěstí.

 

1. ročník: Abeceda není věda 

Zveme vás na první návštěvu knihovny. Děti uvítají knížky plné pohádek i příběhů a provedou je celou abecedou. Veselé obrázky, krátké říkanky pomohou dětem dobře si zapamatovat všechna písmenka. Na program navazuje pohádková dílnička – hrajeme si s abecedou.

 

1. - 5. ročník - nabídka besed

Srdce a křídla Heleny Zmatlíkové

beseda o významné české autorce přinese dětem řadu zajímavostí z jejího života i tvorby. Více jak padesát let patřila mezi přední ilustrátory, svými obrázky doplnila téměř 300 titulů knih. Její ilustrace si svou něhou, veselostí a krásou získaly jak děti tak dospělé na celém světě a bylo jí uděleno nejedno ocenění za nejkrásnější knížku.

 

Zázraky Martiny Drijverové 

beseda o současné české spisovatelce, která právem získala za svoji tvorbu pro děti několik literárních cen: devětkrát obdržela prestižní cenu SUK „Cenu učitelů“ za přínos k rozvoji čtenářství, dvakrát nakladatelskou cenu Albatrosu za „ Nejkrásnější knihu roku a mnoho dalších. Z jejich knížek je cítit velké pochopení pro dětský svět i duši.

 

Vesele s Ondřejem Sekorou 

beseda představí začínajícím čtenářům autora, který celý svůj život rozdával radost a štěstí a jehož dílo bylo pro mnohé čtenáře vstupní branou do čarovného světa knihy. Ondřej Sekora patří k nejoblíbenějším autorům dětských knih. Jeho knížky o desítky let přežily a přežívají svého tvůrce. V letošním roce si připomínáme 115. výročí narození autora.

 

Astrid z Wimmerby - povídání o životě a díle Astrid Lindgrenové

Žáci se dozví mnoho zajímavostí o autorce, která svůj život věnovala nejen psaní, ale i otázce svobody a práv dítěte. Tato pozoruhodná Švédka se během života těšila neuvěřitelné přízni čtenářů a získala za svoji tvorbu pro děti celou řadu ocenění.

 

Království dětství a poezie – povídání o životě a díle Jiřího Trnky

Připomeneme si jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků dvacátého století, který svým vlivem oslovil několik generací. Autor byl malíř vypravěč, který byl spjat s českými tradicemi. Obrázkům dokázal vdechnout lyrický výraz, který dokonale odpovídá kouzlu básníků a pohádkářů.

 

Hledání radosti Františka Nepila 

povídání o životě a díle autora, který ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důležité, ale často opomíjené. Jeho prózy pro děti spojuje jemný, moudrý a laskavý humor, s kterým nahlížel na okolní svět, na jeho kladné i záporné stránky. Měl rád rodný kraj, přírodu, historii – všude tam čerpal inspiraci pro psaní svých knížek.

 

České a moravské pověsti

beseda seznámí žáky s charakteristikou pověstí pověrečných, historických, místních a národních. Povídání upřesní dětem jejich základní rysy a rozdíly mezi pohádkou. Význam pověstí v české literatuře jim připomene také pestrá výstavka knih známých autorů, kteří se tématem pověstí zabývali: A.Jiráska, E.Petišky, M.Šrámkové, A.Ježkové ....

 

Velký pohádkář Václav Čtvrtek

nahlédneme do kouzelného světa českých pohádek s humorem a laskavostí spisovatele. Literární beseda je zaměřená na autorovo dětství a na rodný dům Čtvrtkových pohádek ve městě Jičíně.  

 

Lekce informační výchovy

1. - 2. ročník: Dobrý čtenář knihovny 

Beseda je určená začínajícím čtenářům. Nejmladší žáci se seznámí se základními pravidly: jak se v knihovně chovat, jak si správně vybrat knížku a také jaké jsou povinnosti čtenáře. Společně si budeme povídat o knihách i o tom, proč máme číst. Vždy bude pro vás připravená výstavka vhodných knih pro „první čtení“ nebo „druhé čtení“ a jako odměna ukázková četba.

3. - 5. ročník: Knihovna, škola a moje záliby

naučná literatura a školní encyklopedie,  jednotlivé skupiny naučné literatura,  nové a oblíbené knihy našich čtenářů

4. - 5. ročník: Po internetu do knihovny

on-line katalog s podrobným výkladem,  vyhledávání informací o knihách,  rezervace a praktické procvičován

 

Korálková olympiáda - pozvánka pro děti ze školních družin

Zábavné odpoledne, ve kterém nebudou chybět hry, soutěže a ukázková četba. Jednotlivé disciplíny prověří znalost pohádek: děti budou doplňovat druhého z pohádkové dvojice, dají správné jméno pohádkové krásce, muži nebo zvířátku či správně doplní název pohádky. Vyzkouší si svou paměť i postřeh a také zda zavčas odhalí pohádkovou postavu.