Akce pro MŠ a 1. st. ZŠ

 

Nabídka akcí pro školy a školky

 

Kontakt: Michala Hrbotická

email: michala.hrboticka(zavináč)kulturatisnov.cz

telefon: 530 334 017, 530 334 019

 

Termín akcí je třeba vždy předem domluvit

 
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pozvánka do knihovny pro mateřské školy: Z pohádky do pohádky 

Pro nejmladší čtenáře, kteří k nám přicházejí poprvé, jsme připravili hravé seznámení. Formou pohádkového vyprávění jim představíme knihovnu jako místo, kde bydlí knížky pro děti. Program je určený dětem s předškolní výchovou a probíhá vždy v měsíci dubnu a květnu.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Korálková olympiáda - pozvánka pro děti ze školních družin

Zábavné odpoledne, ve kterém nebudou chybět hry, soutěže a ukázková četba. Jednotlivé disciplíny prověří znalost pohádek: děti budou doplňovat druhého z pohádkové dvojice, dají správné jméno pohádkové krásce, muži nebo zvířátku či správně doplní název pohádky. Vyzkouší si svou paměť i postřeh a také zda zavčas odhalí pohádkovou postavu.

 

1. stupeň: Škola začíná s knihou – pozvánka pro základní školy

S příchodem nového školního roku vás opět zveme do knihovny. Připravili jsme pro vás pestrou nabídku besed s cílem vychovávat a podporovat děti ke čtenářství. Výchovně-vzdělávací program zahrnuje témata, která žákům umožňují, aby nahlédli do života a tvorby nejednoho autora. Vrámci besed probíhají soutěže, hry, kvízy nebo výtvarné dílničky. Děti se s námi podělí o svoje čtenářské zážitky a vyslechnou si ukázky z knih. Během návštěvy se seznámí s celou řadou dalších knih a najdou mezi nimi nejnovější i nejčtenější tituly. Našim přáním zůstává, aby každá kniha k dětem promluvila svým jedinečným způsobem. Na vaši spolupráci v tomto školním roce se těší Marie Šikolová.

 

1. - 3. ročník: Rok Ondřeje Sekory

Ondřej Sekora právem patří k nejoblíbenějším autorům dětských knih.  Jeho knížky o desítky let přežily a přežívají svého tvůrce. V letošním roce si připomínáme 115. výročí narození autora. Jeho nejpopulárnější postavička – Ferda Mravenec se zrodila na stránkách „Lidovek“. Později, když vyšly příběhy knižně, již skvěle uplatnil svoje zkušenosti nejen jako malíř a velký znalec přírody, ale také jako milující otec. Díky krásným ilustracím a optimisticky laděnému příběhu, byl čtenářský ohlas mimořádný. Vzápětí se hrál na divadle, vysílal rozhlasem a jeho tvůrce si uvědomil, kde je jeho nejsilnější stránka. Vyřešilo se Sekorovo dosavadní diléma: zůstat novinářem či pracovat ve prospěch dětské literatury. Další podněty k soustředěné práci pro děti získal díky synovi, kterého velmi miloval. Ondřej Sekora měl také velmi rád děti, respektoval čtenáře, a to mu přineslo zasloužené ovoce

„...jsem přesvědčen, že nestačí znát požadavky literatury, ...ale že je třeba také děti hodně, velmi hodně znát, s nimi i pro ně cítit.“ O.S

Oslavte s námi rok Ondřeje Sekory četbou jeho knížek a nechte si ujít povídání o autorovi, který celý život rozdával radost a štěstí.

 

1. ročník: Abeceda není věda 

Zveme vás na první návštěvu knihovny. Děti uvítají knížky plné pohádek i příběhů a provedou je celou abecedou. Veselé obrázky, krátké říkanky pomohou dětem dobře si zapamatovat všechna písmenka. Na program navazuje pohádková dílnička – hrajeme si s abecedou.

 

1. - 5. ročník - nabídka besed

Svět Josefa Lady - beseda

Beseda ke 130. výroční narození národního umělce Josefa Lady seznámí děti s jeho životem a dílem. I v dnešní době jeho bohatá tvorba dětem připomíná význam čtení a ilustrací. Součástí besedy jsou hry a úkoly. Oslavte s námi výročí Josefa Lady!

Říkadla Josefa Lady – mateřské školy

Zvířátka Josefa Lady – základní školy 1.-3. třída

Pohádky Josefa Lady – základní školy 1.-3. třída

Poezie kolem Josefa Lady – základní školy 4. -5. třída

 

Srdce a křídla Heleny Zmatlíkové

beseda o významné české autorce přinese dětem řadu zajímavostí z jejího života i tvorby. Více jak padesát let patřila mezi přední ilustrátory, svými obrázky doplnila téměř 300 titulů knih. Její ilustrace si svou něhou, veselostí a krásou získaly jak děti tak dospělé na celém světě a bylo jí uděleno nejedno ocenění za nejkrásnější knížku.

 

Zázraky Martiny Drijverové 

beseda o současné české spisovatelce, která právem získala za svoji tvorbu pro děti několik literárních cen: devětkrát obdržela prestižní cenu SUK „Cenu učitelů“ za přínos k rozvoji čtenářství, dvakrát nakladatelskou cenu Albatrosu za „ Nejkrásnější knihu roku a mnoho dalších. Z jejich knížek je cítit velké pochopení pro dětský svět i duši.

 

Vesele s Ondřejem Sekorou 

beseda představí začínajícím čtenářům autora, který celý svůj život rozdával radost a štěstí a jehož dílo bylo pro mnohé čtenáře vstupní branou do čarovného světa knihy. Ondřej Sekora patří k nejoblíbenějším autorům dětských knih. Jeho knížky o desítky let přežily a přežívají svého tvůrce. V letošním roce si připomínáme 115. výročí narození autora.

 

Astrid z Wimmerby - povídání o životě a díle Astrid Lindgrenové

Žáci se dozví mnoho zajímavostí o autorce, která svůj život věnovala nejen psaní, ale i otázce svobody a práv dítěte. Tato pozoruhodná Švédka se během života těšila neuvěřitelné přízni čtenářů a získala za svoji tvorbu pro děti celou řadu ocenění.

 

Království dětství a poezie – povídání o životě a díle Jiřího Trnky

Připomeneme si jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků dvacátého století, který svým vlivem oslovil několik generací. Autor byl malíř vypravěč, který byl spjat s českými tradicemi. Obrázkům dokázal vdechnout lyrický výraz, který dokonale odpovídá kouzlu básníků a pohádkářů.

 

Hledání radosti Františka Nepila 

povídání o životě a díle autora, který ve svých knihách kladl důraz na hodnoty pro náš život důležité, ale často opomíjené. Jeho prózy pro děti spojuje jemný, moudrý a laskavý humor, s kterým nahlížel na okolní svět, na jeho kladné i záporné stránky. Měl rád rodný kraj, přírodu, historii – všude tam čerpal inspiraci pro psaní svých knížek.

 

České a moravské pověsti

beseda seznámí žáky s charakteristikou pověstí pověrečných, historických, místních a národních. Povídání upřesní dětem jejich základní rysy a rozdíly mezi pohádkou. Význam pověstí v české literatuře jim připomene také pestrá výstavka knih známých autorů, kteří se tématem pověstí zabývali: A.Jiráska, E.Petišky, M.Šrámkové, A.Ježkové ....

 

Velký pohádkář Václav Čtvrtek

nahlédneme do kouzelného světa českých pohádek s humorem a laskavostí spisovatele. Literární beseda je zaměřená na autorovo dětství a na rodný dům Čtvrtkových pohádek ve městě Jičíně.  

 

Lekce informační výchovy

1. - 2. ročník: Dobrý čtenář knihovny 

Beseda je určená začínajícím čtenářům. Nejmladší žáci se seznámí se základními pravidly: jak se v knihovně chovat, jak si správně vybrat knížku a také jaké jsou povinnosti čtenáře. Společně si budeme povídat o knihách i o tom, proč máme číst. Vždy bude pro vás připravená výstavka vhodných knih pro „první čtení“ nebo „druhé čtení“ a jako odměna ukázková četba.

 

3. - 5. ročník: Knihovna, škola a moje záliby

naučná literatura a školní encyklopedie,  jednotlivé skupiny naučné literatura,  nové a oblíbené knihy našich čtenářů

 

4. - 5. ročník: Po internetu do knihovny

on-line katalog s podrobným výkladem,  vyhledávání informací o knihách,  rezervace a praktické procvičování