SmyslůPlný rok 2019

 

Městská knihovna Tišnov dlouhodobě nabízí ve svém programu přednášky, praktické i vzdělávací semináře zaměřené na rozmanitá témata z rozlišných oborů lidské činnosti. V letech 2017 a 2018 nabídla svým klientů série přednášek v rámci “Roku zdraví” a “Roku s prožitkem a expresivní terapií”. Pro rok 2019 jsme vytvořili navazující koncept přednášek a workshopů s názvem „SmyslůPlný rok 2019”.

 

Koncept přednášek a workshopů je zaměřený na tradičních pět lidských smyslů: zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Rok 2019 tak s sebou přináší možnost toto období prožívat měsíc po měsíci všemi smysly najednou, ale také jednotlivě, se zaměřením na jeden smysl po druhém.

Cílem projektu je, vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o prožitkové aktivity, nabídnout prožitkové a relaxační programy v klidném a vstřícném prostředí knihovny, napomoct rodinám najít čas na společné aktivity napříč generacemi. Rozšířením a zpestřením dosavadní nabídky kulturních a vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, besedy, výstavy ad.) máme v úmyslu zvýšit počet návštěvníků knihovny jinými cestami než jen přes knihy a četbu.

 

SmyslůPlný rok 2019 - AKCE

Mozaikujeme spolu – Marie Bezuchová

29.01.2019 16:00
  Večerní dílna, v níž spolu nakoukneme do tajů této starobylé, ale stále živé techniky. Na dílně si osvojíte základy mozaikového "řemesla" - dostanete spoustu informací o technické stránce tvoření, a vyzkoušíte si, co jak dělat (a jak ne). Čeká nás práce s keramickými a porcelánovými střípky,...