Univerzita volného času 

 

Univerzita volného času je netradiční formou zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je určena zejména pro ty, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům.

Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení co nejširšímu počtu zájemců. Neplatí zde žádná omezení:

 • připravený studijní program je určen všem věkovým kategoriím
 • předchozí vzdělávání není podmínkou

 

Cílem studia na Univerzitě volného času je zájem o obor, načerpání nových vědomostÍ a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech „do školních lavic. “

 

Přednášky budou realizovány semestrálně - zimní a letní semestr - vždy 8 přednášek 1 x za 14 dní, a to v pondělí nebo ve středu od 16:45 v přednáškovém sále knihovny.

Výuku povedou externí lektoři. Předměty budou prezentovány poutavou a populární formou.

Kurzovné za jeden obor a jeden semestr činí 300,-- Kč splatných při zápisu do studia.

Aktuální nabídka kurzů:

LETNÍ SEMESTR 2020/2021

 

Městská knihovna Tišnov vyhlašuje na letní semestr 2020/2021 (únor–květen) nové cykly přednášek. Přihlašovat se můžete od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021 v Městské knihovně Tišnov.

Cena kurzů UVČ  je 300,00 Kč/ za jeden kurz na semestr

Na každý kurz je potřeba vypsat přihlášku a zároveň zaplatit.

S ohledem na vývoj epidemiologické situace budou kurzy probíhat buď prezenční formou v knihovně nebo formou online přednášek. Prosím, při přihlašování počítejte s oběma variantami.

 

Morava v době románské – Přednášející Mgr. Aleš Flídr

Ač je to docela překvapivé, v 11. a 12. století na Moravě vzniklo na Moravě ve srovnání s okolními zeměmi poměrně málo kamenné architektury i dalších uměleckých děl. Po slibném počátku za časů Velké Moravy nastal v našich končinách výrazný úpadek, v 10. století se zřejmě nestavělo vůbec, neboť písemné i archeologické prameny doposud nevydaly jediný doklad o stavební činnosti, a v následujícím století údělná knížata budovala kostely toliko v hlavních správních centrech, dnes o nich mluvíme jako o „velkofarních“. Dochovanými svědky této stavební činnosti jsou rotundy ve Znojmě a na Starém Brně, a snad i sálový kostelík na hradisku Vysoká zahrada u Dolních Věstonic. Je velmi pravděpodobné, že od 11. století vznikaly na křesťanských pohřebištích dřevěné kostelní stavby, leč opět o tom nemáme ani písemné, ani hmotné doklady. Ve 12. století se počet kamenných sakrálních staveb navyšuje jen velmi pozvolna, přičemž stále chybí doklady profánního stavitelství. Nejvýraznějším dílem této doby je kapitulní palác v Olomouci, jehož stavebníkem byl biskup Jindřich Zdík. Ze zeměpanského prostředí známe jen několik kamenných kostelíků (např. Jemnice-Podolí, Řeznovice nebo Přibyslavice). Tři nejstarší moravské klášterní založení s největší pravděpodobností dlouho fungují v podobě dřevěných provizorií, snad až ve druhé polovině 12. století mniši zahájili výstavbu kamenných kostelů. Ve stejné době počaly na venkově vyrůstat první velmožské sakrální stavby (např. Mikulovice, Šebkovice, Březník, Bořitov atd.). Naopak 13. století přineslo nebývalý rozmach stavitelského i výtvarného umění, neboť na dlouhou řadu bohatých klášterních založení navázalo velké množství venkovských kostelíků, ale i stavba prvních hradů, a v neposlední řadě i městských založení.

 

                                                                                         

Již proběhlé kurzy:

 

ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

Letní semestr 2019/2020

Vzhledem k tomu, že letní semestr UVČ nebylo možné zrealizovat z důvodu celostátních opatření, cykly přednášek se uskuteční v období září 2020–leden 2021.

Všem přihlášeným studentům se automaticky přesouvá registrace na zimní semestr.

 

ARCHITEKTURA VELKÉ MORAVY - Mgr. Aleš Flídr

1. Staré Město - pevnost Veligrad skrytá pod závějemi tisíciletého osídlení

2. Mikulčice jsou plné kostelů

3. Moravská sporná místa i nedávné nečekané objevy - Sv. Hypolit a Pohansko

4. Bratislava, Děvín, Nitra - tradiční centra  v Podunají

5. Staré i nové objevy v Povážském Inovci - Ducové, Bojná a Nitrianská Blatnica

6. Sv. Margita v Kopčanech - kostel, který nesmírně zestárnul

7. Nenápadný povelkomoravský horizont - Skalka, Trenčín a Kostolany

8. Stavitelství Velké Moravy v evropském kontextu

 

Přednáší: Mgr. Aleš Flídr

Zahájení: 16.9.2020 v 17:00

Termíny přednášek: 30. 9, 14.10., 11. a 25.11., 9.12.2020 a 13. a 27.1.2021

 

HISTORIE CÍRKEVNÍ SPRÁVY NA MORAVĚ - Jan Kos 

1. Velká Morava – počátky církevní správy na Moravě od 9. do poloviny 11. století (počátky christianizace, misie Konstantina a Metoděje, arcibiskup Metoděj a jeho hrob (nejnovější poznatky), církevní správa v době před a po zániku Velké Moravy, vznik a počátky křesťanské sakrální architektury

2. Znovuzaložení moravského biskupství – olomoucké biskupství, vývoj územního rozsahu, první katedrála v Olomouci, sídla biskupů, velehradská tradice, historie olomouckého biskupství do husitských válek, významní biskupové, jejich životní osudy a místo v historii – Jindřich Zdík, Robert Angličan, Jan Očko z Vlašimi, Jan Volek

3. Husitství a reformace na Moravě, církevní dějiny 15. a 16. století (ideové kořeny husitství, vznik, situace na Moravě a rozdíly oproti Čechám, biskupové Jan Železný, Bohuslav ze Zvole, Tas z Boskovic

4. Protireformace čili katolická obnova, církevní dějiny 17. a 18. století, do josefinských reforem

5. Založení brněnského biskupství a vznik arcibiskupství v Olomouci, majetkové poměry, vývoj územního rozsahu, hlavní historické události v církevní správě v 19. století, role církve v národním obrození Moravy, přehled a charakteristika působení olomouckých arcibiskupů a brněnských biskupů

6. Církev na Moravě v prvních letech 20. století, vztah "trůnu a oltáře", církevní správa po vzniku ČSR, vztah státu a církve (výklad dějin, 1.pozemková reforma, politické problémy atd.)

7. Církevní správa v dobách nacismu a komunismu – pronásledování, procesy, státní dohled, podzemní církev

8. Církevní správa na Moravě od "sametové revoluce" - svoboda a obnova

 

Přednáší: Jan Kos

Zahájení: 7. 10. 2020 v 17:00

Termíny přednášek: 21. 10., 4. a 18. 11., 2. a 16. 12. 2020 a 6. a 20.1. 2021.

 

                                                                                         

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

ROČNÍ KURZ KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU

 

 

lektorka: Mgr. Martina Bajerová

Městská knihovna Tišnov ve spolupráci s Mgr. Martinou Bajerovou pořádají roční kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou není jen o „kreslení“ jako takovém. Je to úžasný nástroj pro zlepšení sebevědomí, zbourání svých dosavadních bariér a rozpuštění starých modelů v myšlení. Přijďte a objevte nejen podstatu kreslení.

Obsah kurzu:

 • 2x portrét,
 • 1x perspektiva 
 • 1x světla a stíny
 • 2x inverzní kresba
 • 2x reálná kresba

Termíny: v roce 2019: 27.9., 8.10., 22.11., 6.12. + v roce 2020: 17.1. 6.3., 27.3., 24.4.

Vždy pátek          17:00 - 21:00

místo kurzu:        Městská knihovna Tišnov

Cena kurzu:        3 200,- Kč

více informací a přihlašování na kurz: https://www.opravdovysvet.cz/kresleni-pravou-mozkovou-hemisferou-terminy-kurzu/

 

                                                                                         

STŘEDOVĚKÉ BRNO

Přednášející: Mgr. Aleš Flídr

Anotace:

Nikdo ze stálých obyvatel i náhodných návštěvníků Brna nemůže v historickém jádru města přehlédnout panorama mohutných věží katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Jejich gotické tvary jsou sice původu poměrně nedávného, samotná stavba kostela má středověký původ. Další brněnská gotická stavba, farní kostel sv. Jakuba si i přes puristickou očistu na konci 19. století uchoval původní podobu, a zvláště jeho vnitřní prostorové utváření patří k nejpůsobivějším na Moravě. Vedle těchto viditelných monumentů se pod příkrovem pozdějších stavebních úprav ukrývají drobné gotické poklady, a při bedlivém průzkumu brzy zjistíme, že se v Brně lze setkat i s románským uměním. V centru města sice jen v podobě základů odhalených archeologickým výzkumem, na předměstích však stojí několik sakrálních staveb, jež patří k nekvalitnějším na Moravě. Ač se tedy na první pohled tak nezdá, v Brně je zastoupen nejen celý vývoj středověké architektury, ale i dalších uměleckých oborů, jak to známe z dalších velkých center střední Evropy.

Rozvrh přednášek:

1. Předrománské a románské kořeny města

2. Románská architektura na předměstích

3. Raně gotické umění

4. Mendikantské kláštery

5. Architektura v době Lucemburků

6. Vrcholně gotické malířství a sochařství

7. Stavitelství pozdní gotiky

8. Sochařská a malířský výzdoba pozdně gotického města

 

Zahájení: ve středu 9. 10. 2019 v 17:00

Termíny: 23. 10.; 6. 11.; 20. 11.; 4. 12.; 18. 12. 2019 a 8. 1.; 22. 1. 2020

                                                                                         

 

THE BEATLES – příběh klasiků rockové hudby Audiovizuální pořad o historii světové hudební legendy v letech 1963–1970

Přednášející: Petr Gratias

Rozvrh přednášek:

 1. Please Please Me (1963)                                      With The Beatles (1963)
 2. A Hard Day´s Night (1964)                                  Beatles For Sale (1964)
 3. Help! (1965)                                                        Rubber Soul (1965)
 4. Singly 1962–1965                                               Revolver (1966)
 5. Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band (1967)     Magical Mystery Tour (1967)
 6. The Beatles (white double album) (1968)
 7. Yellow Submarine (1969)                                    Abbey Road (1969)
 8. Let It Be (1970)                                                   Singly 1965–1970

 

The Beatles – hudební kvartet pocházející z anglického Liverpoolu se stal fenoménem doby a dnes bezmála padesát let od jejich rozpadu se o nich mluví jako o klasicích rockové potažmo populární hudby…. Audiovizuální pořad, který po pěti letech navazuje na hudební seriál Vyňaté kapitoly z dějin československé rockové hudby 1959–1989, jenž byl uveden na půdě Městské knihovny v Tišnově, nabídne historii skupiny od jejich začátků až do rozchodu s řadou zajímavých skutečností, ale především ukázkami písní z jejich vynikajících alb. Pořad je koncipován do 8. dílů s tím, že během každého večera zaznějí ukázky ze dvou za sebou chronologicky jdoucích alb. Z důvodů limitujícího počtu dílů není možné nabídnout laskavému posluchači komplexně celé beatlesovské dílo, kvůli značnému rozsahu. Vedle hudby a mluveného slova budou rovněž promítány diapozitivy související s přímým dějem, v němž v hlavních rolích vystoupí JOHN LENNON (elektrická kytara, akustické kytary, klavír, elektrické piano, varhany, foukací harmonika, tamburína, sólový zpěv, vokály), PAUL McCARTNEY (4strunná basová kytara, 6strunná basová kytara, akustická kytara, elektrická kytara, klavír, elektrické piano, varhany, mellotron, trubka, sólový zpěv, vokály), GEORGE HARRISON (elektrická kytara, 12strunná elektrická kytara, akustické kytary, sitár, varhany, Moog synthesizer, 6strunná basová kytara, tamburína, marracas, sólový zpěv, vokály), RINGO STARR (bicí nástroje, conga, timbales, marracas, triangl, kravský zvonec, tympány, plechové krabice, rumba koule, sólový zpěv).

 

Pořad připravil a uvádí hudební publicista Petr Gratias, zvuk a promítání diapozitivů bude mít na starost Ing. Václav Seyfert. Těšíme se na vaši účast pravidelně po 8 večerů v Městské knihovně v Tišnově od října tohoto roku.

 

Zahájení: ve středu 2. 10. 2019 v 17:00

Termíny ve středu v 17:00: 16. 10.; 30. 10.; 13. 11.; 27. 11; 11. 12. 2019 a 15. 1. a 29. 1. 2020

                                                                                         

 

LETNÍ SEMESTR 2018/2019

TELEVIZNÍ TVORBA ČESKÝCH REŽISÉRŮ

Televizní filmy jsou součástí tvorby celé řady filmových režisérů a jen málokdy má divák příležitost vidět některé z nich na velkém plátně. Připravovaný cyklus přednášek doplněný filmovými projekcemi právě tento mimořádný zážitek přihlášeným účastníkům umožní.

V osmi dílech, které vesměs proběhnou vždy v úterý od 16,30 hodin přímo v sále kina Svratka, se představí osm českých režisérů svými pracemi pro Československou televizi. Nejprve to budou čtyři legendy našeho filmu, u nichž mnohá díla vytvořená pro televizní obrazovky byla téměř rovnocenným doplňkem klasické tvorby určené přímo pro kina: Karel Kachyňa, Jaromil Jireš, Jiří Krejčík a Ivo Novák. V druhé polovině cyklu je vystřídají naopak režiséři, kteří tvořili prakticky výhradně pro televizi: Jiří Bělka, Pavel Háša, Jaroslav Novotný a Anna Procházková. Každý díl bude zahájen krátkým lektorským úvodem, po němž bude vždy promítnut celý televizní film konkrétního režiséra. Mluvené slovo a filmová projekce budou doplněny speciálně vydaným tištěným programem.

 

Předpokládaný program jednotlivých dílů:

1. – úterý 12. února

KAREL KACHYŇA

Duhová kulička (1985), 76 minut, hrají Lubor Tokoš, Josef Somr, Jaroslava Brousková aj.

2. – úterý 26. února

JAROMIL JIREŠ

Naděje má hluboké dno (1988), 80 minut, hrají Jana Dítětová, Vlastimil Brodský, Ivan Trojan aj.

3. – úterý 12. března

JIŘÍ KREJČÍK

Povídka malostranská (1981), 86 minut, hrají Jiří Menzel, Rudolf Hrušínský, Josef Kemr aj.

4. – úterý 26. března

IVO NOVÁK

Kam slunce nechodí (1971), 67 minut, hrají Vladimír Menšík, Iva Janžurová, Ilja Prachař aj.

5. – úterý 9. dubna

JIŘÍ BĚLKA

Waterloo (1967), 99 minut, hrají Rudolf Hrušínský, Zdeněk Štěpánek, František Smolík aj.

6. – úterý 23. dubna

PAVEL HÁŠA

Ohňostroj v Aspern (1987), 80 minut, hrají Květa Fialová, Svatopluk Beneš, Petr Čepek aj.

7. – úterý 14. května

JAROSLAV NOVOTNÝ

Rapotínská tragédie (1970), 73 minut, hrají Vladimír Menšík, Vlastimil Brodský, Miriam Kantorková aj.

8. – úterý 28. května

ANNA PROCHÁZKOVÁ

Hrabě Drakula (1970), 76 minut, hrají Ilja Racek, Jan Schánilec, Klára Jerneková aj.

 

Bonusem určeným především pro děti či vnoučata přihlášených účastníků bude devítidílný televizní seriál režiséra HYNKA BOČANA Záhada hlavolamu z roku 1969, který ve dvou pokračováních nabídneme v březnové soboty 9. 3. a 16. 3. vždy dopoledne od 9,30 hodin.

Cyklus připravil a uvádí Václav Seyfert. Změna programu vyhrazena.

 

 

Přednáší: Václav Seyfert

Zahájení: úterý 12. 2. 2019 v 16:30 v kině Svratka

Následující termíny: 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5. a 28.5. 2019

                                                                                         

 

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH

Osudy a činy jeho majitelů v letech 1596–1710

 

Proč a jak došlo k prodeji panství Pernštejny? Kdo byli další majitelé „pernštejnského panství“ a jaké byly jejich osudy? Tyto a mnohé další otázky Vám zodpoví cyklus přednášek pana Františka Bednáře. Mimo jiné se také dozvíte o památkách, které po nich zbyly. Součástí cyklu bude exkurze do areálu zámecké zahrady.

PŘEDNÁŠKA 1.

 • Širší souvislosti, jaká to byla doba, proč a jak došlo k prodeji panství Pernštejny
 • Přehled všech majitelů panství po Pernštejnech
 • Pavel Katharýn z Katharu, jeho synové a jejich poručníci
 • Jan Rájecký z Mírova a manželka  Estera Marie Žejdlicová ze Šenfeldu
 • Estera Rájecká, rozená ze Šenfeldu a Adam Lev Licek  z Rýzmburku  

PŘEDNÁŠKA 2.

 • Estera Licková, rozená ze Šenfeldu a 3. manžel  Kryštof  Pavel, hrabětem       z Lichtenštejna - Kastelkornu  
 • K rodokmenu Lichtenšteinů – Kastelkornů
 • Kryštof Pavel a jeho druhá manželka Maxmiliána Salm – Neubug
 • Další majitelé panství z rodu Lichtenšteinů – Kastelkornů
 • O panství Bludov,  Šilperk   a Vartenberg                                          

PŘEDNÁŠKA 3.

 • Prodej panství  Stockhammerům
 • Z rodokmenu Stockhammerů a Haruckernů
 • Tři generace z rodu Stockhammerů na Pernštejně
 • Význam pro náš region

PŘEDNÁŠKA 4.

 • Schröfflové na Pernštejně
 • Maria Ignác  Schröffl z Mansberku a Rosalia Marie Anna  rozená Stockhammerová
 • Franz Josef Ignác  Schröffel, jejich syn
 • Dcery Marie Josefina a Antonie, jejich manželé Vilém Mittrowský a Michal Esterházy
 • Stručně o památkách, které po nich zbyly (park, zahrada, kenotaf, atd.)

EXKURZE

Po dohodě s kastelánem hradu Jakubem Škrabalem by bylo vhodné navštívit areál zámecké zahrady, kde probíhá její revitalizace. Komentovaná prohlídka by byla jistě zajímavá.

 

Přednáší: Ing. František Bednář

Zahájení: středa 6. 2. 2019 v 16:45

Následující termíny: 20.2, 6.3. a 20. 3. 2019

 

Rod Mitrowských na Pernštejně

Přednáší: RSDr. Jiří Šmíd 

Termíny: 3. 4. a 17. 4. 2019 v 16:30

                                                                                         

4.2. - 10.6.. 2019 POKROČILÍ ŠANCE PRO OČI - kurz zlepšení zraku

16 lekcí v délce 90 minut vždy pondělí 17:30 - 19:00

mohou se hlásit i děti od 13 let

cena jednotlivé lekce 180 Kč, zvýhodněná cena za celý kurz 2500 Kč, na kurz se nevztahují žádné slevy

 

4.2. - 10.6. 2019 ZAČÁTEČNÍCI ŠANCE PRO OČI Tišnov - kurz zlepšení zraku 

16 lekcí v délce 90 minut vždy pondělí 19:30 - 21:00

mohou se hlásit i děti od 13 let

cena jednotlivé lekce 180 Kč, zvýhodněná cena za celý kurz 2500 Kč, na kurz se nevztahují žádné slevy

 

Více informací o kurzech: www.sanceprooci.cz

lektorka: Mgr. Martina Bajerová

Zahájení: pondělí 4. 2. 2019

Následující termíny: 4.2., 11.2, 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., . 2019

 

Kurz zlepšení zraku a udržení zdravých očí

Každé oko má šanci na zlepšení. Každé oko může vidět. Každé oko může být zdravé.

Uvolnění a relaxace svalů

pouze tehdy pokud je naše tělo uvolněné, může krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn do všech tkání. I takto na první pohled bezvýznamná věc, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví našeho těla. Naše oči ovládá množství svalů, které jsou kvůli dlouhodobému sledování monitorů, televize, mobilů ztuhlé. Ztuhlý oční sval může způsobovat deformace oční bulvy, bolesti, řezání, pálení očí, krátkozrakost i dalekozrakost a další neduhy.

Na kurzech se budeme učit množství technik, které nám pomohou uvolňovat svaly kolem očí, v obličeji a v oblasti krku. To vše napomáhá nejen kvalitě našeho zraku, odbourává se stres z těla, ale navíc jako bonus se vyhlazují obličejové vrásky.

 

Posilování očních svalů

moderní doba a způsob života v dnešním světě zapříčiňuje, že naše oči mají velmi omezenou pohyblivost, nevyužíváme celého rozsahu možných pohybů. Naše oční svaly jsou tedy nejen ztuhlé ale také ochablé. V rámci kurzu se naučíme mnoho cvičení pro oči, kterými budeme cíleně posilovat naše oční svaly. Zapojíme také techniky, které jsou zábavné, přináší mnoho objevů a překvapení.

 

Práce s dominantním okem

tato problematika je velmi podceňovaná a taktéž má velký vliv na zrakové schopnosti našich očí. Určíme si dominantní oko, budeme hledat do jaké míry přebírá nad druhým okem své velení a budeme vyrovnávat poměr mezi využíváním dominantního a pasivního oka.


V rámci kurzu se pracuje s mnoha pomůckami. V žádném případě nezůstáváme pouze u oční jógy a jednoduchých cviků, se kterými se běžně setkáváme v časopisech. Celý kurz je pestrý, přináší mnoho nových informací, přístupů a vhledů k našim očím. Vysvětlíme si, jak zásadní vliv má naše oko na naši psychiku a naše prožívání života.

 

Oko – do duše okno

Naše oko je víc než jen zrakový orgán. Naše oko jsme my, naše oko je náš život, naše oko je spojení se světem okolo.

                                                                                         

ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

800 LET FARNOSTI SV. VÁCLAVA V TIŠNOVĚ

Tišnovský chrám sv. Václava a s ním i celá farnost si v těchto letech připomínají již osm set let od svého založení. Přesný rok není znám, ale z historických pramenů víme, že kostel byl postaven ještě před založením kláštera Porta coeli, pravděpodobně v první nebo druhé dekádě 13. století. Vyplývá to z buly papeže Alexandra IV. z roku 1261, která zmiňuje, že již před založením kláštera v roce 1232 byli olomouckými biskupy k tišnovskému chrámu ustanovováni duchovní správci. Zasvěcení kostela sv. Václavu ukazuje na možnost vztahu zakladatele k vládnoucí dynastii, čemuž odpovídalo i majetkové nadání chrámu, uvedené v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1239. Tato listina je první přímou zmínkou o existenci kostela a farnosti. 

 1. Od založení k reformaci
 2. Od katolické obnovy k josefinským reformám
 3. Od zrušení kláštera Porta coeli do nástupu totalitních režimů
 4. Doba nesvobody a od sametové revoluci k současnosti
 5. Sakrální památky farnosti
 6. Farnost a farníci v proměnách času
 7. Osudy kněží – rodáků a dalších kněží v Tišnově působících
 8. Tišnovská farnost na historických fotografiích

Přednáší: Ing. Jan Kos

Zahájení: pondělí 8. 10. 2018 v 16:45

Následující termíny: 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. 2018 a 14.1, 28.1. 2019

                                                                                         

JAK NA STRES, aneb techniky, které nás učí obnovit harmonii těla a duše

Cyklus přednášek se věnuje hlavním životním tématům, která mohou stres vytvářet.  Zahrnuje také techniky a cvičení, které dokáží dát do harmonie náš organismus, a tak obnovit a podpořit naše duševní i fyzické zdraví. 

 1. Co je to vlastně stres?  Jak ho poznáme, co ho způsobuje a jak mu přecházet?
 2. Práce s technikami, které stres uvolňují. Relaxační a dechová cvičení, meditace, koncentrace a další.
 1. Představení techniky EFT, která velmi účinně uvolňuje a rozpouští negativní emoce a podporuje celkové zdraví organismu.
 2. Sebehodnota, sebevědomí a sebeláska – jak ovlivňují náš život a jak si je budovat a prohlubovat.
 3. Umění radovat se ze života a odstranění bloků, které nám v tom brání. Další techniky na uvolnění stresu.
 4. Jak budovat a rozvíjet mezilidské vztahy tak, aby byly harmonické a plné radosti a inspirace. Uvolnění podvědomých bloků v této oblasti.
 5. Jak zvládat změny.  Psychologické fáze změn.  Uvolnění strachů ze změn.
 6. Jakou roli hraje v našem životě hojnost. Co vše vnímáme pod pojmem hojnost.  Jak ji vytvářet a prohlubovat.

 

Přednáší: Alena Navrátilová

Zahájení: středa17. 10. 2018 v 16:45

Následující termíny: 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. 2018 a 9.1, 23.1. 2019

                                                                                         

ŠANCE PRO OČI

Kurz zlepšení zraku a udržení zdravých očí

Každé oko má šanci na zlepšení. Každé oko může vidět. Každé oko může být zdravé.

Uvolnění a relaxace svalů

pouze tehdy pokud je naše tělo uvolněné, může krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn do všech tkání. I takto na první pohled bezvýznamná věc, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví našeho těla. Naše oči ovládá množství svalů, které jsou kvůli dlouhodobému sledování monitorů, televize, mobilů ztuhlé. Ztuhlý oční sval může způsobovat deformace oční bulvy, bolesti, řezání, pálení očí, krátkozrakost i dalekozrakost a další neduhy.

Na kurzech se budeme učit množství technik, které nám pomohou uvolňovat svaly kolem očí, v obličeji a v oblasti krku. To vše napomáhá nejen kvalitě našeho zraku, odbourává se stres z těla, ale navíc jako bonus se vyhlazují obličejové vrásky.

 

Posilování očních svalů

moderní doba a způsob života v dnešním světě zapříčiňuje, že naše oči mají velmi omezenou pohyblivost, nevyužíváme celého rozsahu možných pohybů. Naše oční svaly jsou tedy nejen ztuhlé ale také ochablé. V rámci kurzu se naučíme mnoho cvičení pro oči, kterými budeme cíleně posilovat naše oční svaly. Zapojíme také techniky, které jsou zábavné, přináší mnoho objevů a překvapení.

 

Práce s dominantním okem

tato problematika je velmi podceňovaná a taktéž má velký vliv na zrakové schopnosti našich očí. Určíme si dominantní oko, budeme hledat do jaké míry přebírá nad druhým okem své velení a budeme vyrovnávat poměr mezi využíváním dominantního a pasivního oka.


V rámci kurzu se pracuje s mnoha pomůckami. V žádném případě nezůstáváme pouze u oční jógy a jednoduchých cviků, se kterými se běžně setkáváme v časopisech. Celý kurz je pestrý, přináší mnoho nových informací, přístupů a vhledů k našim očím. Vysvětlíme si, jak zásadní vliv má naše oko na naši psychiku a naše prožívání života.

 

Oko – do duše okno

Naše oko je víc než jen zrakový orgán. Naše oko jsme my, naše oko je náš život, naše oko je spojení se světem okolo.

 

Přednáší: Mgr. Martina Bajerová Šopfová

Zahájení: pondělí 1. 10. 2018 v 17:30

Následující termíny: 15.10., 29.10, 12.11., 26.11. 10.12. 2018 a 7.1, 21.1. 2019

                                                                                         

LETNÍ SEMESTR 2017/2018

 

GENEALOGIE II

Cyklus čtyř dvouhodinových seminářů s převažující náplní čtení starých textů a sestavení modelového rodokmenu.

Účelem kurzu je poskytnout posluchačům základní orientaci v četbě starých textů  především na příkladech matričních zápisů.

Přednáší: Ing. Jan Kos (člen Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně)

Zahájení: ve středu 21. 2. 2018 v 16:45

 

                                                                                         

 

LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ POPULÁRNÍ HUDBY

 

Hudba, které dnes pro zjednodušení říkáme „populární“, existuje již více než 100 let. Toto tvrzení je samozřejmě velmi nepřesné, protože ve svých dobách byla populární hudbou i dnešní klasika; teď ale máme na mysli konkrétně jazz, rock, folk, šanson a další spřízněné žánry. Za tak dlouhé období se v každém z nich vykrystalizovaly desítky až stovky skladeb, které již dávno patří do zlaté pokladnice hudební historie a kterým se říkává standardy nebo evergreeny. Vyznačují se především tím, že v průběhu let byly nahrávány a přezpívávány stále znovu, opakovaně, a to zpravidla v různých úpravách a podobách. Říká se například, že slavná Gershwinova píseň Summertime z jeho opery Porgy a Bess se už dočkala asi 25 tisíc různých verzí. A jen o něco málo „hůře“ jsou na tom v tomto směru mnohé další.

Představíme si alespoň některé z těchto „věčně zelených trvalek“, a to vždy v nejen původní verzi, ale také v té nejznámější, neboť v řadě případů se nakonec nestal tím nejslavnějším právě originál. Ve zkrácené podobě pak každou píseň nabídneme ještě v řadě dalších úprav, nepostrádajících mnohdy prvek humoru, překvapení či neočekávané aranžérské kreativity. Do každého z dílů budou vždy zařazeny písně stylově příbuzné, takže během cyklu se seznámíme s mnoha podobami nejslavnějších „hitů“ z těchto osmi oblastí:

1. díl: Klasické standardy z jazzové historie

(Summertime, Stardust, Night And Day, Misty, Caravan...)

2. díl: Písničky z repertoáru skupiny Beatles

(Yesterday, Blackbird, Eleanor Rigby, A Hard Days Night, Help...)

3. díl: Tradicionály neznámých autorů

(House Of The Rising Sun, Down By The Riverside, St. James Infirmary...)

4. díl: Písně pocházející z Evropy

(Ne me quitte pas, Volare, O sole mio, Škoda lásky, Kalinka...)

5. díl: Hity rock´n´rollové éry

(Blue Suede Shoes, Roll Over Beethoven, Jailhouse Rock, Twist And Shout…)

 

6. díl: Country, reggae a další žánry

(Me And Bobby McGee, Riders In The Sky, Ring Of Fire, No Woman No Cry...)

7. díl: Legendární bluesové skladby

(Hoochie Coochie Man, I Got My Mojo Working, Basin Street Blues…)

8. díl: „Ploužáky“ a balady

(Bridge Over Troubled Water, You Are So Beautiful, Perfect Day, Stairway To Heaven...)

Díly záměrně nejsou řazeny chronologicky, aby po sobě následující pořady byly vždy co nejpestřejší. Hudební ukázky budou doplněny i velkoplošnými fotografiemi, ke každému dílu bude připraven tištěný program a proběhnou také soutěže o speciální CD se skladbami zařazenými do výukového programu.

 

Přednáší: Václav Seyfert

Zahájení: podělí 5. 2. 2018 v 16:45

                                                                                         

 

KOMUNIKACE

Komunikační schopnosti jsou jedněmi z nejdůležitějších dovedností pro úspěšné fungování v tomto světě. Většina lidí si však myslí, že komunikuje dobře a nevnímá své rezervy v této oblasti.

Jak je ale pak možné, že vzniká tolik nedorozumění a konfliktů?

Cyklus přednášek přináší možnost uvědomit si svoje komunikační schopnosti a dále je rozvíjet tak, abychom v naší komunikaci byli jistější a dosahovali porozumění s ostatními lidmi.

 

Témata jednotlivých přednášek:

 1. Obecná pravidla komunikace (tři základní axiomy)
 2. Naše vnímání reality a jeho podmíněnost
 3. Aktivní naslouchání jako základ smysluplné komunikace
 4. Co je asertivní komunikace
 5. Techniky asertivní komunikace
 6. Jak vyjednávat ke své spokojenosti
 7. Koučovací přístup v komunikaci (kladení otázek)
 8. Umění sebeprezentace aneb jak být vnímán podle vlastní představy

 

PřednášíAlena Navrátilová - koučka, konzultantka, lektorka, terapeutka. Působila jsem 30 let v bankovním sektoru - 15 v obchodních pozicích a 15 ve vzdělávání jako lektorka, koučka a konzultantka. Z toho posledních 5 let manažerka vzdělávání pro Moravu, zodpovědná za vedení a rozvoj nejen manažerských pozic, ale i koučů a konzultantů. Souběžně se posledních téměř 8 let věnuji koučinku a konzultacím i mimo bankovní sektor.

Zahájení: středa 14. 2. 2018 v 16:45

                                                                                         

Zimní semestr 2017/2018

PESTRÁ BOTANIKA

Cyklus přednášek seznámí posluchače s lučními květinami i nekvetoucími rostlinami, představí lesní flóru, a také vegetaci na extrémních stanovištích. Neopomene nahlédnout ani na kulturní rostliny. Na přednáškách bude uvedena krátká charakteristika vybraných druhů, jejich výskyt, případný význam a některé zajímavosti. 

 

 1. O čem a jak se budeme bavit, případně kde najdeme užitečné informace o kytkách. Něco o botanice a jejích návaznostech. Začínáme na louce.

    1. Pokračování lučního kvítí.

    2. Malá odbočka – nekvetoucí rostliny.

    3. Každý les má jinou flóru aneb od Lanžhotu po Krkonoše.

    4. Dokončení lesů a něco o jejich lemech.

    5. Extrémní stanoviště – vody, rašeliny, písky, skály.

    6. Synantropní a ruderální vegetace. Kdo nás, často nechtěně, provází. Přistěhovalci, migranti a návštěvníci.

    7. Kulturní rostliny – základní zeleniny, ovoce, obiloviny, některé exotické rostliny.

 

Přednáší: doc. RNDr. Věra Zelená, CSc.

Narodila se v Brně. Po SVVŠ vystudovala odbornou biologii na PF MU v Brně. Poté pracovala na Ekologickém oddělení Botanického ústavu ČSAV – postupně jako vědecký aspirant, asistent, odborný a vědecký pracovník. Dále pak přešla na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu (nyní Mendelu), kde 17 let učila systematickou botaniku a fytocenologii, posledních 15 let na pozici docenta. Nyní v penzi.

 

Zahájení: pondělí 9.10. 2017 v 16:30

Následující termíny: 16.10., 6.11., 20.11.,4.12., 18.12. 2017, 15.1. a 29.1. 2018 v 16:30

                                                                                         

 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ

Navazující cyklus přednášek nabídne posluchačům další vhled do tajemného brněnského podzemí.

 

 1. Petrov – podzemí v blízkosti katedrály ukrývá mnohá překvapení. Objasníme legendu o jezeru pod Petrovem, nahlédneme do krásných sklepů brněnského biskupství a podíváme se i do vodojemů v Denisových sadech a do protileteckého krytu pod horou Petrov.
 2. Zelný trh 1. část – projdeme si podzemí nejvíce podsklepené části historického jádra Brna. Navštívíme sklepení, které je dnes částečně přístupné jako Labyrint pod zelným trhem, ale i nepřístupná sklepení Lídlova domu a kašny Parnas.
 3. Zelný trh 2. část – dokončíme procházku pod Zelným trhem návštěvou sklepů u Biskupského dvora, projdeme sklepení Reduty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do historické studny a seznámíme se s nejnovějšími nálezy učiněnými při opravě plochy náměstí.
 4. Dominikánské náměstí a Panenská ulice – seznámíme se s objevem Mincmistrovského sklepa, s nálezem studny umístěné doprostřed náměstí a projdeme i sklepy před kostelem sv. Michala. Na závěr zjistíme i zajímavou historii Panenské ulice.
 5. Pekařská ulice – dokončíme vyprávění o podzemí Pekařské ulice z první přednášky, navštívíme bývalý dům U sedmi švábů, sklepy pod Špilberským svahem i pod nemocnicí u sv. Anny.
 6. Orlí ulice – projdeme se pod Orlí ulicí a navštívíme ty nejzajímavější sklepení, včetně podzemí kláštera sv. Voršily nebo tajemného domu na Staré poště – dnes U kamenné panny, nebo protějšího domu č. 9 kde se v minulosti propadl chodník do barokních sklepů.
 7. Klášter Minoritů – podzemí minoritského kláštera je zajímavé nejen svým rozsahem ale i účelem pro který bylo budováno. Podíváme se do vinných sklepů i kostelních krypt, které byly před časem po mnoha letech otevřeny.
 8. Zaniklá sklepení a podzemní zajímavosti – v poslední přednášce bych se zaměřil na místa, která jsme ještě neviděli a která jsou zvláštní svým umístěním nebo historií. Podíváme se také na místa, která již neexistují...

Přednáší: Ing. Aleš Svoboda

Zahájení: středa 4.10. 2017 v 16:45

Následující termíny: 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 2017 a 10.1, 24.1. 2018 v 16:45

                                                                                         

 

ZÁKLADY GENEALOGIE

Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického výzkumu a vysvětlení zásad, jak postupovat při sestavení rodokmenu a vedení rodové kroniky. Poskytne i základní orientaci v četbě starých textů, hledání v archivních pramenech a ve využití počítače a internetu.

 

 1. Úvod do genealogie, základní pojmy, historické souvislosti, přehled pramenů, původci genealogických informací, genealogická literatura, dějiny české a moravské genealogie.
 2. Zpracování rodokmenu či rodinné kroniky – než začneme bádat, jak začít, co, kde a jak hledat, archivy v Čechách a na Moravě, evidence informací, jejich uspořádání a využití, vybavení pro genealogii.
 3. Původ osobních jmen, jejich vývoj a předávání, příbuzenství pokrevní a právní, využití testů DNA, genealogický software a využití PC.
 4. Matriky – dějiny a vývoj, uložení, formáty a opisy; mrtvé a živé matriky, matriční zápisy křtů, sňatků a úmrtí, jazyk a písmo zápisů, způsoby hledání.
 5. Písmo, jeho vývoj, používání v genealogických zápisech, příklady textů, pravopis.
 6. Mimomatriční prameny (urbáře, pozemkové knihy, katastry, archivy velkostatků, sčítací operáty, domovské listy, policejní přihlášky, obecní a farní kroniky atd.), specifické informace o historii (vojenská služba, školství) a jejich využití.
 7. Rodopisný výzkum – jak postupovat a jak zpracovat výsledky bádání, zpracování rodinné kroniky, genealogické informace z internetu, genealogická praxe.
 8. Možná úskalí badatelské práce (míry a váhy, peníze, zkratky a značky), jazykové problémy a jejich řešení, genealogické slovníky, témata a problémy, na které se nedostalo dříve.

Přednáší: Ing. Jan Kos

Zahájení: pondělí 2. 10. 2017 v 16:45

Následující termíny: 2.10., 23.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2017, 8.1. a 22.1. 2018 v 16:45

                                                                                         

Letní semestr 2016/2017

KAPITOLY Z DĚJIN UMĚNÍ II. - Od počátků moderního umění do současnosti

V osmi přednáškách se dozvíte, jak se umění vyvíjelo od konce 19. století do dneška.

Jakou revoluci v umění provedli Van Gogh, Cézanne či Gauguine?  Kam posunul umění Picasso?

Jak vysvětlit složitá díla Salvadora Dalího?  Kdo vymyslel abstrakci?  Proč se secese nazývá secese?

Kam zmizel artefakt v dílech Land artu?  Jak tvoří současní umělci?

Přednáší: Mgr. Pavla Hrdinová

Zahájení: v pondělí 6. 2. 2016 v 16:45

 

                                                                                         

 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ

Ing. Aleš Svoboda je znám jako největší znalec brněnského podzemí. Víc, než třicet let vstupoval do podzemních prostor a sklepů, část z nich pomáhal zpřístupnit pro veřejnost.

Mincmistrovský sklep, labyrint pod Zelným trhem a Kostnice u kostela svatého Jakuba se staly neodmyslitelnou součástí brněnských turistických atraktivit. Samozřejmě, jde jen o část podzemních prostor, z nichž lze vyčíst mnohé o minulosti města.

K podzemí, jeho odkrývání a poznávání se váže množství událostí, příběhů, historek i legend. Kdo by mohl hovořit zasvěceněji než ten, který po léta skryté prostory a jejich tajemství odkrýval, a je autorem knih o brněnském podzemí?

Přednáší: Ing. Aleš Svoboda

Zahájení: ve středu 8. 2. 2017 v 16:45

                                                                                         

 

GENEALOGIE II

Cyklus čtyř dvouhodinových seminářů s převažující náplní čtení starých textů a sestavení modelového rodokmenu.

Účelem kurzu je poskytnout posluchačům základní orientaci v četbě starých textů  především na příkladech matričních zápisů.

Přednáší: Ing. Jan Kos (člen Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně)

Zahájení: v pondělí 13. 2. 2017 v 16:45

 

                                                                                         

 

PO STOPÁCH JEŽÍŠE II.

(Pokračovací kurz)

Na tomto semináři se vydáme po stopách Ježíše, jak jej zachycují biblická evangelia. Zaposloucháme se do věhlasného „kázání na hoře“, poodhalíme „podobenství“ o milosrdném samaritánu či marnotratném synu, staneme se svědky zázraků, a pod křížem budeme rozjímat o smyslu jeho smrti. Ocitneme se na rozbouřeném moři a budeme nasyceni svačinou chudého chlapce. Jan Křtitel nás ponoří do temných vod Jordánu a projdeme se mezi sloupovým Jeruzalémského chrámu. Cílem není mluvit o Ježíši, ale být kde byl on, slyšet co sám říkal, vidět jeho činy na vlastní oči. Kdo ví, třeba se nakonec setkáme i s ním samotným.

 

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.

Zahájení: ve středu 15. 2. 2017 v 16:45

                                                                                         

Zimní semestr 2016/2017 

"Krásná zahrada i balkon

Cyklus přednášek zaměřený na tvorbu, údržbu a využívání moderní zahrady je tu pro ty, kteří vědí, že zahrada je a má být potěšením. Jednotlivé lekce jsou věnovány okrasné zahradě a balkonovým a pokojovým květinám, ale také pěstování zeleniny a bylinek, samostatná kapitola bude patřit škůdcům na zahradě. Nebudou opomenuty ani vodní prvky v zahradě i na balkóně, různé tipy, triky, náměty, praktické rady a nové trendy. Vše bude doplněno spoustou inspirativních fotografií. 

Přednáší: Michaela Břečková

Zahájení: pondělí 3. 10. 2016 v 17:00

 

                                                                                         

 

"Po stopách Ježíše"

Ježíš. Jde o legendární smyšlenou postavu dějin náboženství či opravdu žil? Pokud skutečně existoval, kým byl? Byl nadčasovým morálním učitelem, charismatickým a neohroženým prorokem, zmateným fanatickým náboženským vůdcem, židovským mesiášem, či jak tvrdí Bible Božím synem? Jaká byla doba, v níž žil a co o něm řekli jeho současníci? Je záznam o jeho životě v evangeliích důvěryhodný? Lze vůbec po dvou tisících letech oddělit skutečného Ježíše od náboženské fikce?

Na tomto semináři se vydáme po stopách Ježíše, jak jej zachycují biblická evangelia. Zaposloucháme se do věhlasného „kázání na hoře“, poodhalíme „podobenství“ o milosrdném samaritánu či marnotratném synu, staneme se svědky zázraků, a pod křížem budeme rozjímat o smyslu jeho smrti. Ocitneme se na rozbouřeném moři a budeme nasyceni svačinou chudého chlapce. Jan Křtitel nás ponoří do temných vod Jordánu a projdeme se mezi sloupovým Jeruzalémského chrámu. Cílem není mluvit o Ježíši, ale být kde byl on, slyšet co sám říkal, vidět jeho činy na vlastní oči. Kdo ví, třeba se nakonec setkáme i s ním samotným.

 

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.

Zahájení: středa 5. 10. 2016 v 17:00

                                                                                         

 

"Kapitoly z dějin umění"

Přednášky jsou zpracovány formou power pointových prezentací, doplněné řadou barevných reprodukcí. Cílem není sdělení  letopočtů a  výčtů děl, ale spíše pochopení jednotlivých fází vývoje umění. Proč vznikaly jeskynní malby? Co mají jejich tvůrci společného s Leonardem da Vincim? Jak máme rozumět umění starého Egypta, co bylo jeho cílem? Čím se lišili Rubens a Rembrandt? Proč Cézanne „neumí perspektivu“?  Kdy a kam zmizel artefakt?

Přednášky jsou zpracované populárně naučnou formou. Autorka vychází především z názorově neortodoxní publikace Paula Johnsona Dějiny umění – nový pohled.

Přednáší: Mgr. Pavla Hrdinová

Zahájení: středa: 12. 10. 2016 v 17:00

                                                                                         

Letní semestr 2015/2016

„Za oponou přírody“

V české přírodě se každý den odehrávají neopakovatelné příběhy. Dramata, komedie, detektivky, záhady...

Cyklus přednášek seznámí posluchače s osudy některých obyvatel naší přírody, zaměří se především na ptáky – ledňáčka, racka, volavku, husu a mnohé další. Neopomene ale nahlédnout také do života některých savců, např. jezevce či divokého prasete.

Jak nesnadné je fotit a natáčet živou přírodu, o cestě k poznání přírodních zákonitostí, bohatých zkušenostech s ochranou přírody (zvláště dravců) povypráví brněnský fotograf a dokumentarista pan Josef Ptáček - tišnovský rodák.

Přednášky budou doplněny krátkými videofilmy zhotovenými pro Českou televizi.

 

Přednáší: Josef  Ptáček, fotograf a dokumentarista

                                                                                         

„Dějiny izraelského národa“

Tento seminář se bude zaobírat starověkými dějinami Izraele od jeho prapočátků v osobě Abrahama až do narození zaslíbeného, ale neuznaného mesiáše Ježíše. Během dvou tisíc let se z rodinného klanu stal národ, nejprve vedený charismatickými vůdci a kmenovými veliteli, po té králi a náboženskými autoritami. Nakonec se však rozpadá, je poroben cizími mocnostmi, vyhnán ze zaslíbené země a rozptýlen do celého světa. Tyto poutavé dějiny jednoho z nejstarších dosud existujících  národů budeme odkrývat na základě archeologických nálezů a historických pramenů, avšak jako hlavní zdroj informací nám poslouží jeho vlastní sepsané dějiny v židovské Tóře.

 

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.

                                                                                         

 „Evropský cestovatelský manuál II“

Pokračování přednášek provede posluchače dalšími místy evropského kontinentu.  Přednášky budou opět zaměřeny ne geograficky, ale tematicky. Budou se věnovat evropským metropolím, které bývají hojně navštěvované, ale v centru zájmu jsou jen jejich nejznámější místa. My se budeme soustředit na to, co je návštěvníkům skryto a co musí podrobněji hledat či pojmout ze širšího kontextu. Dále se budeme věnovat evropským městům, která se nachází mimo zájem návštěvníků či nás provedou Evropou z literárního a hudebního hlediska.  Součástí každé z přednášek bude mapování českých stop, tedy míst, která jsou spojena s naší zemí.

Evropský cestovatelský manuál zdaleka není jen bedekrem pro cestovatele, ale je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět nové informace jak o známých místech, tak zejména o oblastech, které jsou opomíjené nebo zcela neznámé.  

 

Přednáší: Mgr. Barbora Pavlišová

 
                                                                                         
 
 

Zimní semestr 2015/2016

UVČ „Světová náboženství očima Bible“

Cyklus přednášek se bude zabývat širokou škálou představ lidstva o bohu a dech beroucí pestrost cest k němu, jak je nabízejí rozdílná náboženství. Z praktických důvodů bude zaměřen na ty nejvýznamnější a nejrozšířenější. Budeme tedy naslouchat moudru židovských rabínů a melodickému recitování imámů, meditovat spolu s následovníky Buddhy a vdechovat omamnou vůni hinduistických chrámů.

V rámci tohoto semináře ale budou padat mnohem konkrétnější otázky:

Je militantní forma islámu překroucením učení Koránu radikálními islamisty či je naopak výrazem věrného následování slov proroka Mohameda? Jaké mají vyznavači islámu ambice a cíle? Máme důvod se muslimů bát?

Co znamená existence státu Izrael pro židovskou víru? Je judaismus stále živý, a pokud ano, jak se liší od náboženství starověkého Izraele? A bude znovu postaven chrám a obnoveny oběti?

Otázky nebudeme jen klást, ale také na ně odpovídat. Budeme hledat objektivní informace ale nebudeme zakrývat skutečnost, že východiskem pro chápání a hodnocení rozdílných učení je historicky zakotvená křesťanská víra na níž stojí nejen evropská civilizace ale i naše myšlenková schémata.

 

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.

                                                                                         
 

UVČ  „Stromy a keře III.“

Pokračovací kurz navazuje na přednášky minulých dvou semestrů. Jeho cílem je seznámit posluchače především se všemi druhy keřů, keříčků a lián u nás domácích, keřů introdukovaných, ale zdomácnělých

a dále pak keřů introdukovaných v parcích a arboretech. Ukáže také, jak je poznat podle určitých znaků

a seznámí s podmínkami, kde se jim daří.

Kurz je primárně určen účastníkům předcházejících cyklů, jejich absolvování však není podmínkou pro účast v tomto semestru.

 

Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.

                                                                                         
 

UVČ  „Evropský cestovatelský manuál“

 

Série přednášek provede posluchače různými místy Evropy.  Nebude se jednat o zeměpisný či geografický popis míst, ale  o sondu do našeho domovského kontinentu, který skrývá mnoho zajímavých koutů a příběhů.  Přednášky budou rozděleny do několika tematických celků. Jednou z prvních bude například Evropa mystická, která bude mapovat oblasti či kulturní památky, jejichž účel není doposud znám nebo jsou nějakým způsobem spjaty s legendami či opředeny jinými tajemstvími. Další bude Evropa funerální, která bude popisovat významná evropská pohřebiště či hřbitovy. Mnohé z těchto míst jsou spojeny s významnými osobnostmi či událostmi. Setkáme se i s Evropou židovskou, náboženskou či etnickou, výtvarnou či hudební

a literární.  Součástí každé z přednášek bude mapování českých stop, tedy míst, která jsou spojena s naší zemí.

Evropský cestovatelský manuál zdaleka není jen bedekrem pro cestovatele, ale je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět nové informace jak o známých místech, tak zejména o oblastech, které jsou opomíjené nebo zcela neznámé.  

 

Přednáší: Mgr. Barbora Pavlišová

                                                                                         

Letní semestr 

„Stromy a keře II.“

Pokračovací kurz si klade za cíl seznámit posluchače především se všemi druhy domácích stromů a keřů na území ČR. Ukázat, jak je poznat podle určitých znaků a seznámit s podmínkami, kde se jim daří.

Jako doplněk pak budou uváděny i druhy, které u nás nejsou původní, ale vysazují se v parcích (včetně nejčastějších uměle vytvořených dekorativních kultivarů). Jen okrajově bude zmínka o těch, se kterými se můžeme setkat v místech našich dovolených.

Součástí semestru bude též exkurze do arboreta Křtiny a Řícmanice.

 

Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.

Zahájení: středa 4. 2. 2015 v 16:30

 

Přednášky mimo knihovnu:

29. 4. 2015 v 16:30 Předklášteří - sraz u brány do parku (areál bývalé ozdravovny)

13. 5. 2015 v 16:30 Předklášteří - sraz v areálu Porta Coeli (náměstíčko mezi pokladnou muzea a vchodem do kostela Porta Coeli)

                                                                                     
 

„Křesťanská apologetika“

Odvěká otázka lidstva zní: “Odkud jsme přišli, co tady děláme a kam jdeme? Dlouhé zimní večery jsou jako dělané na úvahy o hodnotě a smyslu života. Stačí na jeho vznik náhoda a fůra času? Proč je na zemi tolik utrpení a často vítězí zlo? Je náboženství opiem lidstva a víra v Boha intelektuální sebevraždou? Je osoba Ježíše historickým faktem či pouhým mýtem? Má smysl se zabývat tím, co bude po smrti, či jde jen o to, co nejvíce si užít nyní, protože pak už nic nebude? Lze mít v otáz-kách morálky stálý názor, či jsme vydáni na pospas proudu měnících se hodnot a názoru většiny. Od února budeme mít příležitost společně hledat na tyto a podobné otázky odpovědi a stejně, jako v předešlých dvou semestrech, tak budeme činit s Biblí v ruce.

 

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div.

Zahájení: středa 11. 2. 2015 v 16:45

 

                                                                                         
 

"Komorní tvorba pro smyčcové nástroje; výběr symfonických skladeb"

První z čtyř dílného cyklu přednášek bude věnována významnému, českému hudebnímu skladateli Antonínu Dvořákovi.

 

Přednáší: Mgr. Karel Plocek

Zahájení: pondělí 16. 2. 2015 v 17:00

                                                                                         
 

Zimní semestr 2013/2014

 

"Známé a zapomenuté osobnosti hudebních dějin v českých zemích“

Cyklus přednášek postupně seznámí posluchače se zajímavými momenty ze života našich Mistrů 18. a přelomu 18.-19. století, zejména pak poukáže na  životní osudy slavných  rodáků  z  Vysočiny - bratrů Vranických, F. V.  Kramáře, F. A. Míči, Antonína  Stamice  a dalších. Vše bude doplněno o hudební ukázky

z vlastní vydavatelské činnosti přednášejícího - Mgr. Karla Plocka.

Druhá polovina přednášek představí vybrané skladatele 20. století (např. Gideona Kleina). Vedle  audio ukázek zazní krátké ukázky „živé" hudby - viola sólo.

 1. Celý cyklus je věnován zejména komorní (instrumentální) hudbě.
 2.  František Vincenc Kramář (1759-1831) rodák z Kamenice u Jihlavy, ohlédnutí za čelní osobností klasické hudby přelomu 18. - 19. stol.
 3. Varhany v tvorbě našich hudebních Mistrů 18. a přelomu 18. - 19 stol. (K. B. Kopřiva, J. I. Linek, J. A. Štěpán, J. Mysliveček aj.
 4. F.  A. Míča a rod Stamiců, hudební skladatelé, rodáci z Vysočiny 18. století, znovuobjevená hudební díla ze starých archivů
 5. Hudební skladatelé 2. pol. 20 stol. a též přelomu 20. - 21. stol.  z Brna  (D. Spilka, J. Matys , P. Zemek ....) na vydaných CD Mgr. Karla Plocka
 6. Fenomén bratrů Vranických (Pavel Vranický 1756-1808 a Antonín Vranický 1761- 1820), životní osudy rodáků z Nové Říše na Moravě
 7.  Gideon Klein (1919-45), vzpomínka na rodáka z Přerova - umělec patřil k největším talentům hudby 1. pol. 20 stol. v českých zemích
 8. Toulky Vysočinou - navštívíme místa se zajímavými hudebními tradicemi (Nová Říše, Telč, Havlíčkův Brod aj. ), známé a neznámé osobnosti české a moravské hudební historie 17. - 19. stol.

 

Přednáší: Mgr. Karel Plocek, (vystudoval Konzervatoř Brno - absolvoval v roce 1987 obor viola a JAMU - absolvoval v roce 1992 obor viola; během studií na JAMU byl krátce členem orchestru ČRO Brno; od roku 1991 až dosud působí u prvního pultu skupiny viol Filharmonie Brno, s tímto orchestrem vystupuje opakovaně jako sólista; v letech 1997 až 2009 pedagogicky působil na Konzervatoři v Brně je zakládajícím členem několika komorních souborů (Smyčcové trio Gideon , Trio od sv.Jakuba aj.); od roku 1995 je také činný v rámci vydavatelství Gnosis Brno a od roku

2007 / 2008 se věnuje samostatné vydavatelské činnosti v oblasti zvukových záznamů)

 

Zahájení: pondělí 29. 9. 2014 v 17.00 (další přednášky 13. a 27.10., 10. a 24.11., 8.12.2014; 5.1.2015)

                                                                                         

               

„Stromy a keře“

Tento kurz má za cíl seznámit posluchače především se všemi druhy domácích stromů a keřů na území ČR. Ukázat, jak je poznat podle určitých znaků a seznámit s podmínkami, kde se jim daří.

Jako doplněk pak budou uváděny i druhy, které u nás nejsou původní, ale vysazují se v parcích (vč. nejčastějších uměle vytvořených dekorativních kultivarů). Jen okrajově bude zmínka o těch, se kterými se můžeme setkat v místech našich dovolených.

V letním semestru bude též půldenní exkurze do Arboreta Mendelovy Univerzity v Brně (nad Lužáneckým stadionem).

 

 1. Úvod + Jehličnany, které známe z našich lesů I
 2.  Jehličnany, které známe z našich lesů II.
 3. Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů I.
 4.  Jehličnany, které známe z parků, arboret a někdy i lesů II.
 5.  Listnaté stromy našich lesů a alejí (domácí) I.
 6.  Listnaté stromy našich lesů a alejí (domácí) II.
 7. Listnaté stromy našich lesů a alejí (domácí) III.
 8.  Listnaté stromy k nám „dovezené“

 

Přednáší: doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc. (1977- ukončil Lesnicko fakultu VŠLD ve Zvolenu (Slovensko) - Ing. lesnictví; 1986 - obhájil kandidátskou dizertaci na Lesnické fakultě VŠZ Brno - CSc. obor ekologie lesa; 2001 - habilitoval na Lesnické fakultě ČZU Praha - doc. obor pěstování lesa; 1978 - 1994 pracoval v Ústavu ekologie lesa VŠZ Brno jako vědecký pracovník; 1994 - 2012 vyučoval na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU Praha - Botanika lesnická II.; Fytocenologie a typologie; Classification of Communities; 2003 - 2011 byl proděkan pro pedagogickou činnost FLD ČZU Praha)

 

Zahájení: středa 1. 10. 2014 v 16.30 (další přednášky 15. a 29.10., 12. a 26.11., 10.12.2014 a 7. a 21.1.2015

 

                                                                                         

 

„Zrození církve a triumf křesťanství“

V tomto podzimním semináři se budeme procházet prvními pěti staletími historie křesťanství. Je v nich skryto tajemství toho, jak se z malé a bezvýznamné židovské sekty v okrajové části římské říše stalo světové náboženství. Nastíníme v něm, co vedlo k pronásledování prvních křesťanů a proč byli mnohými nenáviděni. Ale i to, jak je možné, že se sám císař stal přívržencem ukřižovaného odsouzence z Palestiny. Co bylo podnětem k tomu, že někteří křesťané odcházeli do pouště či se skrývali v klášterech? A není kacířstvím tvrdit, že Ježíš je roven Bohu? Je vůbec udržitelné věřit, že byl bohem i člověkem v jedné osobě? Zároveň budeme srovnávat rozhodnutí a dějinné kroky církve s textem bible, zda se nezpronevěřila učení Ježíše a apoštolů.

 

 1. Kořeny a zrození církve, její početní růst i zeměpisné rozšíření
 2. Pronásledovaná církev a její obrana víry
 3. Vznik svatých písem křesťanství "Bible", sekty a heretická učení uvnitř i vně          
 4. Velcí učitelé rané církve - apoštolští otcové a apologetové
 5. Císař se stává křesťanem a křesťanství státním náboženstvím říše
 6. Vznik mnišství a zakládání klášterů, schizma a konflikty uvnitř církve
 7.  První ekumenické koncily křesťanství a velké teologické otázky otřásající základy církve
 8. Velké osobnosti proměňující se církve - kapadočtí otcové, Jeroným, Augustin a další    

 

Přednáší: Mgr. Marek Hančík, M.Div. (po ukončení Gymnázia Matyáše Lercha absolvoval Masarykovu Universitu, fakulty Přírodovědeckou obor Geografie a Filosofickou obor Historie, ukončenou v roce 1998 získáním titulu magister; tři a půl roku také studoval v USA na Moody Graduate School v Chicagu, kde v roce 2005 dosáhl titulu Master of Divinity, tedy druhý magisterský titul v oblasti teologie, rétoriky a pastorace; v současné době pracuje jako pastor společenství křesťanů z okolí Tišnova majících pobožnosti v Železném, dále jako volnočasový pracovník pro organizaci Word of Life v Černé hoře, kde se věnuji práci s mládeží)

Zahájení: středa 8. 10. 2014 v 17.00

                                                                                         

 
 

Letní semestr 2013/2014 - Únor - Červen

Základy genealogie aneb Jak sestavit rodokmen

Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického výzkumu a vysvětlení zásad jak postupovat při sestavení rodokmenu a vedení rodové kroniky. Poskytne i základní orientaci v četbě starých textů, hledání v archivních pramenech a ve využití počítače a internetu.
Přednáší: Jan Kos

Zahájení: pondělí 3. 2. 2014 v 17:00

 

Je Bible jen jednou z mnoha náboženských knih?

Co je to za zvláštní knihu, která zůstává po staletí nejčtenější knihou světa! Bible i nadále obsazuje první příčku v počtu výtisků i jazyků, do kterých byla přeložena. Ačkoli původem z oblasti Blízkého východu, přesto zásadním způsobem ovlivnila kulturní rozvoj Evropy a hrála nezastupitelnou roli i v českých dějinách. Otázkou ovšem je, kolik z dnešních lidí bibli zná, zda si ji někdy vzali do rukou a přečetli z ní alespoň pár stránek. Nabízené předášky se pokusí vyplnit bílá místa, která můžeme mít ve znalostech o bibli. Během sedmi setkání zvíříme prach nad více jak tisícovku stran této prastaré knihy a necháme na sebe dýchnout moudrost shromažďovanou po staletí.


Přednáší: Marek Hančík

Zahájení: středa 5. 2. 2014 v 17:00

 

Zimní semestr 2013/2014 - Říjen - Leden

„Kapitoly z historie československé rockové hudby“

Městská knihovna v Tišnově pořádá 8dílný cyklus, nazvaný Kapitoly z historie československé rockové hudby. V tomto formátu se bude odvíjet značně klikatý vývoj hudebního a sociologického fenoménu, který v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech významným způsobem ovlivňoval kulturní život tehdejší mládeže. 
Tento poslechový „seriál“ nám představí různé proměny bígbítu a rocku od raných začátků ovlivněných americkým rock and rollem, přes vliv legendárních Beatles a Rolling Stones, rhythm and blues, psychedelii, hard rock, jazz rock, art rock, folk rock a různé proměny punku, nové vlny, heavy metalu a alternativních hudebních proudů, s nejvýznamnějšími reprezentanty daného žánru v tehdejším Československu. 
8dílný cyklus sice nemůže vyčerpávajícím způsobem postihnout celou historii, ale bude většinovým odrazem doby a jejích hlavních hudebních atributů, které ji významným způsobem ovlivňovaly. Mnohdy zaznějí skladby, které nikdy nebyly v rozhlasu a televizi vysílány, anebo zůstaly pouze v myslích skalních pamětníků.

Přednáší: Petr Gratias, brněnský hudební publicista a rockový historik
Zahájení: středa 2. 10. 2013 v 17.00

 

 „Z historie kláštera Porta coeli“

Porta coeli (Brána nebes) je ženský cisterciácký klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Cyklus představí dějinné události kláštera v šesti lekcích.

Přednáší: PhDr. Irena Ochrymčuková
Zahájení: středa 23. 10. 2013 v 17.00

 

„Základy genealogie aneb Jak sestavit rodokmen“

Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického výzkumu a vysvětlení zásad jak postupovat při sestavení rodokmenu a vedení rodové kroniky. Poskytne i základní orientaci v četbě starých textů, hledání v archivních pramenech a ve využití počítače a internetu.

Přednáší: Jan Kos
Zahájení: pondělí 7. 10. 2013 v 17.00

 

Letní semestr 2012/2013 - Únor - Květen

Z historie kláštera Porta coeli
Porta coeli (Brána nebes) je ženský cisterciácký klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. Cyklus představí dějinné události kláštera v šesti lekcích.

Přednáší: PhDr. Irena Ochrymčuková
Zahájení: úterý 12. 2. 2013 v 17.00

 

Opera – spojení hudby a divadla
Opera, to je především silná hudba; žádné dílo se neudrželo na repertoáru skrze myšlenkový obsah, básnické zpracování libreta či díky pozoruhodné inscenaci. To však neznamená, že je možné jevištní ztvárnění opominout a nevěnovat mu pozornost. V dalším cyklu přednášek se seznámíme s vývojem divadelní praxe v opeře skrze inscenace významných tvůrců, z nichž každý reprezentuje charakteristický přístup k operním inscenacím a svým osobitým způsobem zanechal v dějinách operního divadla významnou stopu. Budou mezi nimi Walter Felsenstein, Franco Zeffirelli, Otto Schenk, Harry Kupfer, Patrice Chéreau, Robert Wilson, Robert Carsen a další. Hudba ale nezůstane v pozadí, vynikající režiséři obvykle pracovali i s vynikajícími dirigenty a pěvci. Cyklus bude jako vždy rozdělen do osmi částí.

Přednáší: Boris Klepal, nezávislý hudební publicista
Zahájení: středa 13. 2. 2013 v 17.00

 

Zimní semestr 2012/2013 - Září – Leden

 „Potřeba vnitřní krásy a umění evropského romantismu“

Objevování sama sebe, uprostřed válečného běsnění napoleonských válek na přelomu 18. a 19. století, se stalo jedním z ústředních témat evropského umění té doby, které je dnes nazýváno romantismem. Spolu s myšlenkovým návratem do minulosti, hledáním kořenů svého vlastního národa a objevováním přírody, začali umělci poprvé v dějinách zobrazovat také svoje vlastní pocity. Výsledkem byly snové krajiny s osamělými poutníky Kaspara Davida Friedricha, rozsáhlé zahrady s drobnými stavbami či velké národní projekty muzeí a divadel, které se měly stát novými chrámy začínajícího století. V přednáškovém cyklu, tradičně rozděleném do osmi samostatných přednášek by měli posluchači získat základní informace o evropském umění (architektura, malířství, sochařství), historii a kultuře v letech 1780-1830.

Přednáší: Mgr. Michal Konečný
Zahájení:
úterý 25. 9. 2012 v 17.00
středa 26. 9. 2012 v 17.00

 

„Italská opera 19. a začátku 20. století“

Italská opera je jeden z nejvýznamnějších uměleckých fenoménů moderních dějin, který významně ovlivnil hudební vývoj celé Evropy. Žánr ztratil své výlučné postavení a stal se z něj jeden z mnoha proudů umění 20. století, ale italská opera má pro publikum pořád téměř magickou přitažlivost. V cyklu přednášek se podíváme na dobu, kdy její vývoj vrcholil, ale zároveň už musela bojovat o místo s jinými operními školami, které pod jejím vlivem vznikly.

Přednáší: Boris Klepal, nezávislý hudební publicista
Zahájení: středa 3. 10. 2012 v 17.00

 

Letní semestr 2011/2012 - Únor - Květen

"Bedřich Smetana, tvůrce české národní opery"

Bedřich Smetana patří k významným českým hudebním skladatelům, dnes známým nejvíce svým cyklem symfonických básní Má vlast a operami Prodaná nevěsta a Libuše.

Cyklus přednášek nabízí v osmi lekcích seznámení s devíti Smetanovými operami, od jeho prvotiny Braniboři v Čechách, přes snad nejpopulárnější českou operu Prodaná nevěsta až po bohužel nedokončenou Violu.

Přednáší: Boris Klepal, nezávislý hudební publicista
Zahájení: středa 1. 2. 2012 v 17.00

 

„Kapitoly z psychologie“

Cyklus přednášek nabízí seznámení s několika psychologickými disciplínami. Cílem semináře je nabídnout účastníkům nahlédnutí do některých základních oblastí, kterými se psychologie zabývá. Teoretické poznatky budou na seminářích doplněny praktickými ukázkami.

Přednáší: Mgr. Soňa Kappelová, psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na FF Masarykovy univerzity

Zahájení: úterý 7. 2. 2012 v 17.00

 

„Krajinářská architektura“

Cyklus přednášek si klade za cíl: Otevřít mnohdy velmi realistický a jindy imaginární pohled na tvorbu prostoru. Odkrýt, co se skrývá pod pojmem krajinářská architektura, čím se tento obor zabývá a proč je v současnosti stále nebo snad opět tak důležitý. S jakými prostředky a k jakému cíli spějí lidé, kteří tuto lidskou činností vykonávají. Architektura je z větší části umění práce s prostorem, materiálem, světlem a jejich vlastnostmi. I když to dnes v naší zemi nemusí vždy tak vypadat, platí tyto zásady i pro krajinářskou architekturu. Přednášky se budou věnovat jak vývoji tohoto prastarého oboru na evropském kontinentu, tak současnosti v českých zemích i mimo hranice našeho území. A také tím, jak svou práci vidí náš ateliér, co činíme a kam chceme dojít ve své službě pro ostatní.

Přednáší: Markéta Veličková, autorizovaný krajinářský architekt (bližší informace nawww.mparch.cz)

Zahájení: středa 8. 2. 2012 v 17.00

 

Zimní semestr 2011/2012 - Září - Leden

 „Richard Wagner: hudba a drama“

Jenom málo hudebníků vyvolává tak silné vášně jako Richard Wagner. Skladatel Anton Bruckner před ním při jejich prvním setkání padl na kolena. Dirigent Hans von Bülow popsal Wagnera jako „slavného a jedinečného muže, kterého musíte uctívat jako boha“, a zachoval si pro něho své nadšení dokonce i poté, co ho Wagner připravil o manželku. Ostatní považovali jeho hudbu za nudnou a jeho germánské ságy o bozích a hrdinech za odpudivé. Ale dokonce ani jeho největší pomlouvači nemohou popřít jeho silný vliv na vývoj orchestrální hudby nebo úlohu, jakou sehrál ve vývoji opery devatenáctého, ale i dvacátého století. Stal se totiž tvůrcem zcela nového stylu, širšího pojetí „hudebního dramatu“, který znamenal revoluci v umění operní skladby.

Cyklus přednášek nabízí zájemcům v osmi přednáškách tyto okruhy témat: Opery mimo zákon, Spása, oběť a vykoupení I. a II., Jeden prsten vládne všem I. a II., Láska noc a smrt, Šeříky a samý klam, Soucit ryzího blouda.

Přednáší: Boris Klepal
Zahájení: středa 21.9. 2011 v 17.00

 

„Středoevropská barokní malba - od manýristických kořenů po klasicistní epilog“

Cyklus přednášek představí vývoj malby na území Čech, Moravy a Slezska od počátků spjatých s tvorbou na pražském dvoře Rudolfa II. až po závěrečný epilog v podobě malovaných interiérových dekorací na konci 18. století. Pozornost bude věnována všem hlavním malířským osobnostem a jejich nejvýznamnějším realizacím, ale také jejich objednavatelům, mecenášům a sběratelům a to vše v širším středoevropském kontextu. Speciálně zdůrazněny budou umělecké realizace a umělci nacházející se v prostoru Moravy nebo zde působící.

Přednáší: Mgr. Tomáš Valeš
Zahájení: úterý 4.10. 2011(1. sk.); středa 5.10. 2011 (2. sk.)

 

Letní semestr 2010/2011 - Únor - Květen

 „Barokní architektura v evropských dějinách“

Kurz složený z osmi samostatných přenášek má za úkol seznámit posluchače s vývojem evropské barokní architektury v 17. a 18. století. Na základě úvodu, ve kterém budou zohledněny širší historické souvislosti, bude zdůrazněn zejména význam římské architektury (Bernini, Borromini, Cortona). Vedle Itálie bude věnována pozornost klasicistní reakci na radikální římské baroko, která byla typická zejména pro francouzskou architekturu období vlády Ludvíka XIV. Samostatné přednášky budou následně zaměřeny na radikální baroko v katolických zemích (Rakousko, Bavorsko). Zdůrazněny ve dvou samostatných přednáškách budou pak osobnosti a důležité stavby baroka v Čechách a na Moravě. Cyklus bude uzavřen „tradičním“ testem a vizuální poznávací zkouškou.

Přednáší: Mgr. Michal Konečný
Zahájení: úterý 8. 2. 2011 (1. sk.); středa 9. 2. 2011 (2. sk.)

 

„Dějiny opery“

Cyklus přednášek nabízí zájemcům v osmi přednáškách tyto okruhy témat: Opera před narozením i po něm, Opera vážně i nevážně, Hudební drama a hudební komedie, Italové a Francouzi, Kouzelné střely a Svatý Grál, Opera jako součást národní identity, Verismus a roztříštění nových směrů, Opera nedávno a dnes.

Přednáší: Boris Klepal (nezávislý hudební publicista)
Zahájení: středa 16. 2. 2011

 

Zimní semestr 2010/2011 - Říjen - Leden

„Velcí mistři renesančního malířství“

Cyklus osmi přednášek „Velcí mistři renesančního malířství“ si klade za cíl, postihnout vývoj evropského renesančního malířství od 15. – 17. století. Na základě historických a kulturních souvislostí zde budou představeni nejvýznamnější malíři a jejich díla z nejrůznějších malířských škol. Těžiště přednáškového cyklu bude spočívat v italském renesančním malířství, kde bude mimo jiné kladen důraz na význam a ikonografii jednotlivých uměleckých děl. Kromě italského umění budou posluchači seznámeni s vývojem renesančního malířství v zaalpských zemích (Německo, Nizozemí, Francie) a přednášky zakončí exkurz do českého renesančního malířství, kde budou posluchači seznámeni s epitafní malbou, typickou pro měšťanské prostředí a jejím dvorským protipólem, který představovali umělci pracující pro císaře Rudolfa II. Přednášky bude zakončeny tradiční exkurzí, související s předloženým tématem.

Přednáší: Mgr. Michal Konečný
Zahájení: 5.10.2010 v 17.00

 

„Umění 20. století“

Cyklus osmi přednášek „Umění 20. století“ nastíní průřez dějinami výtvarného umění 20. století (s výjimkou architektury) s důrazem na české prostředí.

Přednáší: Mgr. Silvie Šeborová
Zahájení: 13.10.2010 v 17.00

 

Letní semestr 2009/2010 - Únor - Květen

"České šlechtické rody"

Kurz, složený z obvyklých osmi přednášek seznámí posluchače s dějinami a životním stylem nejvýznamnějších šlechtických rodů, které v období renesance, baroka a 19. století ovlivnily dějiny Moravy. Kromě stručných dějin vládnoucí panovnické dynastie Habsburků budou v jednotlivých přenáškách představeny nejen osudy knížecích a hraběcích rodin Liechtensteinů, Dietrichsteinů, Kouniců, Berchtoldů či Salmů-Reifferscheidtů, ale i rodů, které mají mnohem bližší vztah k našemu regionu: Pernštejnů, Mittrovských, Serényiů nebo Dubských. Na pozadí dějin rodů budou upřednostňována zejména obvyklá kulturně historická témata, jako jsou šlechtická sídla a jejich podoba, vztah venkovských a městských rezidencí, šlechtické cesty a rituály, případně důležitý mecenát a sběratelství. Výsledkem kurzu, který bude zakončen obvyklou exkurzí na vybrané šlechtické sídlo, by měly být všestranné kulturně historické informace, seznamující posluchače nejen s jednotlivými osobnostmi moravských dějin, ale také s fenoménem aristokracie v moravských dějinách.

Přednáší: Michal Konečný
Zahájení: úterý 16. a 17.2.2010

 

„Jazz – historie a současnost“

Cyklus přednášek nabízí zájemcům v osmi přednáškách tyto okruhy témat: kořeny jazzu (work song, spirituál, blues, brass band, ragtime), 20. léta (New Orleans, dixieland, Chicago, New York), 30. léta (swing), 40. léta (moderní jazz: bebop, cool jazz), 50. léta (hard bop, west coast jazz, free jazz), 60. léta (mainstream, bossa nova, jazz rock), fusion music, big bandy, současná scéna.

Přednáší: Jan Beránek
Zahájení: středa 24.2.2010

 

Zimní semestr 2009/2010 - Září - Leden

 „Kapitoly z dějin hudby“

Cyklus přednášek poskytne základní orientaci v hudbě středověku a novověku, a to přístupnou poslechovou metodou. Přednášky budou plné vhodně volených ukázek v prvotřídní interpretaci a kvalitním zvuku.

Přednášející prošel bohatou profesionální praxí, po 30 letech v orchestru Filharmonie Brno a řadě komorních souborů se věnuje pedagogické činnosti na Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity, je též znám z poslechových pořadů Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Židovského muzea Brno a dalších míst, kde zní dobrá hudba.

Přednáší: Jan Beránek
Zahájení: středa 16.9.2009

 

 „Moderní architektura“

Cyklus přednášek je věnován architektuře 20. století. Představí historické zdroje i okolnosti vzniku moderní architektury i její poválečný odkaz a další různorodé tendence vedoucí až k dnešní architektonické produkci.

Přednáší:  Petra Hlaváčková
Zahájení: středa 23.9.2009

 

 „Lidová kultura na dosah“

V dalším přednáškovém cyklu bude pozornost věnována hmotným složkám lidové kultury. Přednášky zachytí téma od zaměstnání obyvatelstva na Tišnovsku v minulosti přes uchovávání památek v institucích a u sběratelů až po pozůstatky lidového stavitelství. Kromě tradičního prostředí posluchárny Městské knihovny v Tišnově jsou zařazeny tři exkurze.

Přednáší: PhDr. Irena Ochrymčuková
Zahájení: úterý 29.9.2009

 

Letní semestr 2009 - únor - květen

Et in Arcadia ego (Dějiny zahradní architektury od antiky do současnosti)

Kurz navazující na předchozí cyklus přenášek o epochách dějin umění, má seznámit posluchače s teoriemi a historií zahradní architektury od antického Říma do současnosti. Kromě dějin jednotlivých zahrad a parků bude zdůrazněna jejich vazba na aristokratická sídla, společenskou atmosféru i jejich začlenění do obecného uměleckohistorického rámce jednotlivých epoch. Součástí cyklu by měla být exkurze do některého z významných historických parků na území Moravy (Buchlovice, Lednice), během níž by měli být posluchači prakticky seznámeni s teoretických obsahem jednotlivých přednášek. Výsledkem přednáškového cyklu bude seznámení s dějinami zahradní architektury, které by mohlo iniciovat zájem posluchačů o hlubší postižení této nepříliš frekventované problematiky.

 

Zimní semestr 2008/2009 - Září - Únor

„Tradice lidové kultury, etnika evropská i mimoevropská a postavení lidové kultury v současnosti“

Přednáší: PhDr. Irena Ochrymčuková

Zahájení: úterý 16. 9. 2008

 

 „Kapitoly z dějin umění“

Pokračovací kurz pro studující, kteří absolvovali letním semestr.

Přednáší: Mgr. Michal Konečný

Zahájení: úterý 23. 9. 2008

 

„Velcí mistři světového malířství a sochařství“

Nově otevřený kurz
Přednáší: Mgr. Michal Konečný

Zahájení: středa 24. 9. 2008

 

Toto vzdělávání se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

TELEVIZNÍ TVORBA ČESKÝCH REŽISÉRŮ

Televizní filmy jsou součástí tvorby celé řady filmových režisérů a jen málokdy má divák příležitost vidět některé z nich na velkém plátně. Připravovaný cyklus přednášek doplněný filmovými projekcemi právě tento mimořádný zážitek přihlášeným účastníkům umožní.

V osmi dílech, které vesměs proběhnou vždy v úterý od 16,30 hodin přímo v sále kina Svratka, se představí osm českých režisérů svými pracemi pro Československou televizi. Nejprve to budou čtyři legendy našeho filmu, u nichž mnohá díla vytvořená pro televizní obrazovky byla téměř rovnocenným doplňkem klasické tvorby určené přímo pro kina: Karel Kachyňa, Jaromil Jireš, Jiří Krejčík a Ivo Novák. V druhé polovině cyklu je vystřídají naopak režiséři, kteří tvořili prakticky výhradně pro televizi: Jiří Bělka, Pavel Háša, Jaroslav Novotný a Anna Procházková. Každý díl bude zahájen krátkým lektorským úvodem, po němž bude vždy promítnut celý televizní film konkrétního režiséra. Mluvené slovo a filmová projekce budou doplněny speciálně vydaným tištěným programem.

 

Předpokládaný program jednotlivých dílů:

1. – úterý 12. února

KAREL KACHYŇA

Duhová kulička (1985), 76 minut, hrají Lubor Tokoš, Josef Somr, Jaroslava Brousková aj.

2. – úterý 26. února

JAROMIL JIREŠ

Naděje má hluboké dno (1988), 80 minut, hrají Jana Dítětová, Vlastimil Brodský, Ivan Trojan aj.

3. – úterý 12. března

JIŘÍ KREJČÍK

Povídka malostranská (1981), 86 minut, hrají Jiří Menzel, Rudolf Hrušínský, Josef Kemr aj.

4. – úterý 26. března

IVO NOVÁK

Kam slunce nechodí (1971), 67 minut, hrají Vladimír Menšík, Iva Janžurová, Ilja Prachař aj.

5. – úterý 9. dubna

JIŘÍ BĚLKA

Waterloo (1967), 99 minut, hrají Rudolf Hrušínský, Zdeněk Štěpánek, František Smolík aj.

6. – úterý 23. dubna

PAVEL HÁŠA

Ohňostroj v Aspern (1987), 80 minut, hrají Květa Fialová, Svatopluk Beneš, Petr Čepek aj.

7. – úterý 14. května

JAROSLAV NOVOTNÝ

Rapotínská tragédie (1970), 73 minut, hrají Vladimír Menšík, Vlastimil Brodský, Miriam Kantorková aj.

8. – úterý 28. května

ANNA PROCHÁZKOVÁ

Hrabě Drakula (1970), 76 minut, hrají Ilja Racek, Jan Schánilec, Klára Jerneková aj.

 

Bonusem určeným především pro děti či vnoučata přihlášených účastníků bude devítidílný televizní seriál režiséra HYNKA BOČANA Záhada hlavolamu z roku 1969, který ve dvou pokračováních nabídneme v březnové soboty 9. 3. a 16. 3. vždy dopoledne od 9,30 hodin.

Cyklus připravil a uvádí Václav Seyfert. Změna programu vyhrazena.


 

Přednáší: Václav Seyfert

Zahájení: úterý 12. 2. 2019 v 16:30 v kině Svratka

Následující termíny: 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5. a 28.5. 2019

                                                                                         

 

PERNŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PO PERNŠTEJNECH

Osudy a činy jeho majitelů v letech 1596–1710

 

Proč a jak došlo k prodeji panství Pernštejny? Kdo byli další majitelé „pernštejnského panství“ a jaké byly jejich osudy? Tyto a mnohé další otázky Vám zodpoví cyklus přednášek pana Františka Bednáře. Mimo jiné se také dozvíte o památkách, které po nich zbyly. Součástí cyklu bude exkurze do areálu zámecké zahrady.

PŘEDNÁŠKA 1.

 • Širší souvislosti, jaká to byla doba, proč a jak došlo k prodeji panství Pernštejny
 • Přehled všech majitelů panství po Pernštejnech
 • Pavel Katharýn z Katharu, jeho synové a jejich poručníci
 • Jan Rájecký z Mírova a manželka  Estera Marie Žejdlicová ze Šenfeldu
 • Estera Rájecká, rozená ze Šenfeldu a Adam Lev Licek  z Rýzmburku  

PŘEDNÁŠKA 2.

 • Estera Licková, rozená ze Šenfeldu a 3. manžel  Kryštof  Pavel, hrabětem       z Lichtenštejna - Kastelkornu  
 • K rodokmenu Lichtenšteinů – Kastelkornů
 • Kryštof Pavel a jeho druhá manželka Maxmiliána Salm – Neubug
 • Další majitelé panství z rodu Lichtenšteinů – Kastelkornů
 • O panství Bludov,  Šilperk   a Vartenberg                                          

PŘEDNÁŠKA 3.

 • Prodej panství  Stockhammerům
 • Z rodokmenu Stockhammerů a Haruckernů
 • Tři generace z rodu Stockhammerů na Pernštejně
 • Význam pro náš region

PŘEDNÁŠKA 4.

 • Schröfflové na Pernštejně
 • Maria Ignác  Schröffl z Mansberku a Rosalia Marie Anna  rozená Stockhammerová
 • Franz Josef Ignác  Schröffel, jejich syn
 • Dcery Marie Josefina a Antonie, jejich manželé Vilém Mittrowský a Michal Esterházy
 • Stručně o památkách, které po nich zbyly (park, zahrada, kenotaf, atd.)

EXKURZE

Po dohodě s kastelánem hradu Jakubem Škrabalem by bylo vhodné navštívit areál zámecké zahrady, kde probíhá její revitalizace. Komentovaná prohlídka by byla jistě zajímavá.

 

Přednáší: Ing. František Bednář

Zahájení: středa 6. 2. 2019 v 16:45

Následující termíny: 20.2, 6.3. a 20. 3. 2019

 

Rod Mitrowských na Pernštejně

Přednáší: RSDr. Jiří Šmíd 

Termíny: 3. 4. a 17. 4. 2019 v 16:30

                                                                                         

4.2. - 10.6.. 2019 POKROČILÍ ŠANCE PRO OČI - kurz zlepšení zraku

16 lekcí v délce 90 minut vždy pondělí 17:30 - 19:00

mohou se hlásit i děti od 13 let

cena jednotlivé lekce 180 Kč, zvýhodněná cena za celý kurz 2500 Kč, na kurz se nevztahují žádné slevy

 

4.2. - 10.6. 2019 ZAČÁTEČNÍCI ŠANCE PRO OČI Tišnov - kurz zlepšení zraku 

16 lekcí v délce 90 minut vždy pondělí 19:30 - 21:00

mohou se hlásit i děti od 13 let

cena jednotlivé lekce 180 Kč, zvýhodněná cena za celý kurz 2500 Kč, na kurz se nevztahují žádné slevy

 

Více informací o kurzech: www.sanceprooci.cz

Přihlašování na kurzy ŠANCE PRO OČI - začátečníci i pokročilí:

https://www.opravdovysvet.cz/sance-pro-oci-kurzy-zlepseni-zraku/


lektorka: Mgr. Martina Bajerová

Zahájení: pondělí 4. 2. 2019

Následující termíny: 4.2., 11.2, 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., . 2019

 

Kurz zlepšení zraku a udržení zdravých očí

Každé oko má šanci na zlepšení. Každé oko může vidět. Každé oko může být zdravé.

Uvolnění a relaxace svalů

pouze tehdy pokud je naše tělo uvolněné, může krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn do všech tkání. I takto na první pohled bezvýznamná věc, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví našeho těla. Naše oči ovládá množství svalů, které jsou kvůli dlouhodobému sledování monitorů, televize, mobilů ztuhlé. Ztuhlý oční sval může způsobovat deformace oční bulvy, bolesti, řezání, pálení očí, krátkozrakost i dalekozrakost a další neduhy.

Na kurzech se budeme učit množství technik, které nám pomohou uvolňovat svaly kolem očí, v obličeji a v oblasti krku. To vše napomáhá nejen kvalitě našeho zraku, odbourává se stres z těla, ale navíc jako bonus se vyhlazují obličejové vrásky.

 

Posilování očních svalů

moderní doba a způsob života v dnešním světě zapříčiňuje, že naše oči mají velmi omezenou pohyblivost, nevyužíváme celého rozsahu možných pohybů. Naše oční svaly jsou tedy nejen ztuhlé ale také ochablé. V rámci kurzu se naučíme mnoho cvičení pro oči, kterými budeme cíleně posilovat naše oční svaly. Zapojíme také techniky, které jsou zábavné, přináší mnoho objevů a překvapení.

 

Práce s dominantním okem

tato problematika je velmi podceňovaná a taktéž má velký vliv na zrakové schopnosti našich očí. Určíme si dominantní oko, budeme hledat do jaké míry přebírá nad druhým okem své velení a budeme vyrovnávat poměr mezi využíváním dominantního a pasivního oka.


V rámci kurzu se pracuje s mnoha pomůckami. V žádném případě nezůstáváme pouze u oční jógy a jednoduchých cviků, se kterými se běžně setkáváme v časopisech. Celý kurz je pestrý, přináší mnoho nových informací, přístupů a vhledů k našim očím. Vysvětlíme si, jak zásadní vliv má naše oko na naši psychiku a naše prožívání života.

 

Oko – do duše okno

Naše oko je víc než jen zrakový orgán. Naše oko jsme my, naše oko je náš život, naše oko je spojení se světem okolo.