Základní informace

Knihovna jako instituce kulturní vzdělávací a informační je svým postavením jedinečná, protože jako jediná má veřejný charakter v nejširším slova smyslu. Její služby mohou užívat registrovaní čtenáři stejně tak jako nahodilý návštěvník. Knihovna nabízí své služby všem občanům města a regionu, studentům, lidem přijíždějícím za prací, tuzemským i zahraničním návštěvníkům, všem věkovým i sociálním skupinám. V době celospolečensky složité ekonomické situace je knihovna více než kdy jindy místem, které nabízí otevřený a rovný přístup ke kultuře i vzdělávání. Knihovna tak sehrává významnou sociální roli.

Při pohledu do statistik se dlouhodobě potvrzuje, že knihovna patří mezi hojně navštěvované instituce. Počet registrovaných čtenářů nezaznamenává žádný výrazný pokles, pouze zanedbatelnou změnu v poměru dospělí – děti.

V loňském roce do knihovny zavítalo 46 410 návštěvníků, kteří využili nejen možnost vypůjčit si knihu či časopis, ale také bezplatně vyhledat informace na internetu nebo navštívit některou z nabízených kulturních či vzdělávacích akcí. Pokud se týká vzdáleného přístupu do knihovny, naučili se tyto služby využívat lidé napříč všemi generacemi.

Jako knihovna se snažíme vyjít maximálně vstříc požadavkům našich klientům. Díky tomu je náš fond velice rozmanitý. Díky spoluprací se školami zde studenti najdou většinu povinné četby nejen k maturitě, disponujeme spoustou odborných knih, a pokud žádaný titul knihovna nemá, zajistíme jej pomocí Meziknihovní výpůjční služby (MVS). 

Součástí výpůjčního protokolu je také údržba databáze klientů. Při zpracování osobních údajů postupuje knihovna podle zákona č. 101/2000 Sb. resp. podle vnitřní Směrnice o shromažďování  a zpracování osobních údajů, která je přílohou Knihovního řádu.

                                                                                         

 

 

BENCHMARKING

Městská knihovna Tišnov se již třetím rokem zapojuje do benchmarkingu knihoven. Data z tohoto výzkumu můžete vidět níže v porovnání s knihovnou v Poličce, která je velice podobná té naší. Srovnání je za rok 2011.

Benchmarking.doc 

 

                                                                                         

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

 

Výroční zpráva knihovny za rok 2017

ZPRAVA_O_CINNOSTI_2017

 

Výroční zpráva knihovny za rok 2016

ZPRAVA_O_CINNOSTI_2016

 

Výroční zpráva knihovny za rok 2015

ZPRAVA O CINNOSTI 2015.pdf

 

Výroční zpráva knihovny za rok 2014

 

Výroční zpráva knihovny za rok 2013

 

Výroční zpráva knihovny za rok 2012

 
                                                                                         
 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Městské kulturní středisko Tišnov

Mlýnská 152

666 01 Tišnov

 

IČO: 49457543

DIČ: CZ49457543 

Jsme plátci DPH.