1. a 2. stupeň ZŠ

Nabídka lekcí pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Součástí jednotlivých besed je:

 • Práce s textem a knihou – kompetence k učení

 • Vyhledávání a hodnocení informací – kompetence k řešení problémů

 • Prezentace výsledků žákovské práce – kompetence komunikativní

 • Skupinová spolupráce na úkolu – kompetence sociální a personální

Díky tomu bude podporováno a rozvíjeno:

 • Kritické myšlení

 • Čtenářská gramotnost

 • Čtenářství dětí a mládeže

 • Informační gramotnost

 • Celoživotní učení

 • Kompetence občanská

 • Kompetence pracovní

Každá lekce trvá 60 až 90 minut, zakládá se na metodě E-U-R a aktivitách kritického myšlení.

1. ročník

Poprvé v knihovně
Jak to chodí v knihovně a co všechno se v ní děje? Budeme si povídat o knížkách a některé z nich si také přečteme.

1.–3. ročník

Roční období – jaro
Jaro. Vše se probouzí po zimě. Začínají kvést květiny a stromy. K jaru se ale také váže řada pranostik a jeden velký svátek – Velikonoce. Víte, k čemu slouží pomlázka a řehtačky? Nebo proč jsou velikonoční dny spojeny s barvami? Během besedy se spolu o těchto tématech budeme bavit a propojovat je s různými aktivitami v duchu jara a Velikonoc.

Roční období – zima
Zima. Poslední roční období v roce, se kterým se pojí řada svátků, především Vánoce. Budeme si povídat o tradicích a také o známém spisovateli a malíři Josefu Ladovi, který bývá spojován s českými Vánocemi a se zimním obdobím.

1.–5. ročník

Armstrong aneb Myšákova cesta na Měsíc
Výuková lekce je zaměřena na práci s knihou Armstrong – Dobrodružná cesta myšáka na Měsíc. Jak cestovat na Měsíc nebo jak samotný Měsíc vypadá? O tom všem si budeme číst. Díky úkolům se děti naučí pracovat ve skupinách, bude rozvíjeno kritické myšlení a také čtenářská gramotnost.

Lindbergh – Dobrodružství létajícího myšáka
Výuková lekce je zaměřena na práci s knihou Lindbergh – Dobrodružství létajícího myšáka. Jak se může malý myšák dostat do Ameriky? Jaký dopravní prostředek si k cestě vybere a jaké nástrahy ho na cestě do Ameriky potkají? O tom všem si budeme číst. Díky úkolům se děti naučí pracovat ve skupinách, bude rozvíjeno kritické myšlení a také čtenářská gramotnost.

Kontakt: Eva Velešíková
E-mail: eva.velesikova@kulturatisnov.cz
Telefon: 530 334 018
Termín lekcí je potřeba domluvit předem.

Lekce pro 2. stupeň ZŠ

Po vzájemné domluvě vám je sestavíme na míru.

Kontakt: Monika Kvasnicová
E-mail: monika.kvasnicova@kulturatisnov.cz
Telefon: 530 334 019
Termín lekcí je potřeba domluvit předem.