O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si klid v naší čítárně.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem knih i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme.

 

Jsme knihovna s dlouholetou tradicí. Jsme centrem setkávání různých věkových i sociálních skupin. Naše knihovna se zaměřuje na práci se seniory. Stárnutí populace zaznamenává vysoký nárůst. I z toho důvodu se aktivně podílíme na zapojení seniorů do běžného života. Pořádáme spoustu proseniorských akcí jako jsou Trénování paměti, Univerzity 3. věku apod.  Mimoto pořádáme spoustu cestopisných a jiných besed pro širokou veřejnost.

Snažíme se uživatelům nabídnout co nejvíce služeb, abychom pro ně vytvořili co nejpříjemnější prostředí pro trávení volného času. Neustále se vzděláváme, abychom mohly být stále lepší v tom, co děláme.

Velice rády Vás přivítáme v naší knihovně a věříme, že se k nám bude rádi vracet.

Vaše knihovnice

                                                                                         

Poprvé v knihovně

Vítejte v Městské knihovně Tišnov

Zde najdete nejdůležitější informace k chodu knihovny.

REGISTRACE:

Registrace – když se chcete stát členem knihovny, je třeba se REGISTOVAT. Vyplníte s námi přihlášku a zaplatíte registrační poplatek, který platí po dobu jednoho roku. Poté je třeba registraci zaplatit znovu = tzn. obnovit (prodloužit).

 

Příklad: zaplatím poplatek 6. 1. 2018 a jeho platnost je do 5. 1. 2019

 

Přihláška  - svým podpisem se zavazujete dodržovat knihovní řád (vracet knihy v pořádku, plnit závazky za zpožděné vrácení výpůjček…)

Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.

 

Registrační poplatek v oddělení pro dospělé čtenáře činí:

150 Kč pro pracujícího na jeden rok

100 Kč pro studenty do 26 let na jeden rok

100 Kč pro seniory na jeden rok

 

Po registraci Vám bude vystaven průkaz čtenáře. Vaší povinností je nosit jej s sebou. Tímto průkazem se identifikujete u knihovnice. Naší povinností není Vám knihy vrátit nebo půjčit bez průkazu.

 

VÝPŮJČNÍ DOBA

V této chvíli si můžete půjčovat dokumenty a CD z naší knihovny. Výpůjční doba dokumentů je 1 měsíc. Během této doby je možné si knihy prodloužit na další měsíc. Takto si je můžete prodloužit až na 3 měsíce (tzn. 2x). To je maximální výpůjční doba.  Po této době budeme chtít, abyste nám knihy přinesli do knihovny.

 

Příklad: půjčím si knihy 6. 1. 2018 a vrátit je musím do 5. 2. 2018 Nejpozději je mohu vrátit 5. 4. 2018 (vždy musím po měsíci prodloužit)

Pokud si knihy neprodloužíte a budete je mít doma déle jak měsíc, pošleme Vám upomínku, která je zpoplatněná. Pokud nebudete reagovat na první upomínku, pošleme Vám další. Pro nás knihovnice není důležité vybrat peníze, ale to, že nám knihy vrátíte. Případná ztráta nebo poškození se vždy řeší individuálně. Proto se nemusíte bát do knihovny přijít, potká-li Vás nějaká nepříjemnost s knihou.

UPOMÍNKY:

1. upomínka...................... 30 Kč

2. upomínka...................... 60 Kč

3. upomínka...................... 100 Kč

4. upomínka – dopis.......... 200 Kč

 

ROZDĚLENÍ KNIHOVNY:

Při vyhledávání knih v naší knihovně se můžete setkat s různými označeními. Knihovna je rozdělena do dvou oddělení: Oddělení pro dospělé čtenáře a Oddělení pro děti a mládež.

Oddělení pro dospělé čtenáře 

  • zde mají knihy signaturu B jako "beletrie"
  • naučná literatura má signaturu N jako "naučná" a je označena číslem příslušné skupiny podle mezinárodního desetinného třídění (MDT), do které kniha tematicky spadá (N 159.9)

Příklad: N 159.9 = kniha patří do naučné literatury dospělého oddělení a je zařazena v kategorii 159.9 Psychologie

 

 Knihy jsou řazeny podle abecedy a to podle prvních 3 písmen příjmení autora.

 

Příklad: spisovatel Vondruška bude mít na štítku VON a podle toho bude zařazen v sekci pro „písmenko“ V

 

Pro snadnější vyhledávání jsou knihy rozděleny ještě do těchto žánrových kategorií (opět jsou označeny barevnými štítky)

DETEKTIVKY – knihy se zeleným štítkem

SCI-FI A FANTHASY – knihy s modrým štítkem

DIVADELNÍ HRY A POEZIE – knihy s červeným štítkem

REGIONÁLNÍ LITERATURA – knihy se žlutým štítkem, literatura přímo o Tišnovu má na žlutém štítku T

NAUČNÁ LITERATURA – řazena podle kategorií MDT (podle tematických skupin např. 159.9 PSYCHOLOGIE, seznam kategorií můžete nalézt v knihovně u Naučné literatury)

BELETRIE – knihy bez barevného štítku, se 3 písmeny příjmení autora

 

Dále zde můžete najít zvlášť PRŮVODCE, CIZOJAZYČNOU LITERATURU, PŘÍRUČNÍ KNIHOVNU (knihy jsou půjčovány prezenčně = pouze ke studiu v knihovně, domů se nepůjčují) a ČASOPISY (spolu s příruční knihovnou jsou uloženy v čítárně)

Knihy si můžete vyhledávat v našem online katalogu, který je přístupný na internetových stránkách knihovny. Zde najdete i tzv. čtenářské konto -  přihlásíte se pomocí čísla průkazu a prvních 6 číslic z Vašeho rodného čísla → nyní můžete nahlédnout do Vaší čtenářské karty, zjistit co máte půjčeno, od kdy to máte půjčeno a kdy je třeba knihy vrátit.

 

V knihovně platí pravidla slušného chování stejně jako všude ve společnosti. Svým neukázněným chováním (např. vyřizování telefonických hovorů v prostorách knihovny) rušíte ostatní uživatele, kteří si chtějí číst nebo studovat. Proto, prosím, respektujte soukromí ostatních uživatelů.

 

Knihovna pořádá i různé kulturní a vzdělávací akce, kterých se můžete účastnit. Více informací o aktuálních akcích získáte na webu knihovny nebo přímo v knihovně. 

Dále také můžete využít služeb veřejného internetu.

 

Přejeme příjemné chvíle strávené nad knihou

Vaše knihovnice