Na internetu bezpečně

Kontakt: Monika Kvasnicová
E-mail: monika.kvasnicova@kulturatisnov.cz
Termín lekcí je potřeba domluvit předem.

Na internetu bezpečně

Cyklus na sebe navazujících přednášek o informační bezpečnosti.

Každá lekce trvá přibližně 60 minut a je zcela zdarma.

Lekce jsou koncipovány podle metody E-U-R (evokace – uvědomění si – reflexe) a jejich součástí jsou aktivity pro rozvoj kritického myšlení dětí.

Témata jsou seskupena tak, aby jednotlivé lekce na sebe logicky navazovaly. Každé téma je velmi vážné a zaslouží si čas.

5. ročník – Co se dá dělat na internetu

Děti se seznámí s pojmem informační bezpečnost. Tato lekce je úvodem pro navazující lekce. Povíme si o osobních údajích. Co to je a jak s nimi v prostředí internetu zacházet. O sdílení různých informací na internetu (fotky, videa) – jaké to může mít důsledky. A je pravda vše, co se píše na internetu?

6. ročník – Virtuální komunikace

V této lekci se děti seznámí s pojmem kybergrooming. Většina z nich si zakládá profilové účty na sociálních sítích, přitom vůbec netuší, jak nebezpečné to může být. Proto si znovu připomeneme, jak se chovat na sítích – jak moc je důležitá ochrana osobních a citlivých údajů a co bychom o sobě rozhodně neměli prozrazovat.

7. ročník – Kyberšikana

Kyberšikana souvisí se šikanou, její projevy se však přesouvají do prostředí internetu. Povíme si, jak se kyberšikana projevuje, že může být velmi nebezpečná, ale že se jí také můžeme bránit. Na příkladech ze skutečného života si ukážeme, jaké fatální důsledky může mít, když nezasáhneme.

8. ročník – Mediální gramotnost

V současné době si život bez médií nedokážeme ani představit. Každá korporace se snaží co nejvíce přilákat právě tu naši pozornost. Podíváme se na význam reklam a médií ve společnosti a řekneme si, jakým způsobem nás ovlivňují. Žáci si uvědomí, jak i na ně média působí. Zároveň je seznámíme s konkrétními praktikami, které některá média uplatňují.

Proč do toho jít

Zaměřujeme se na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.

Součástí jednotlivých lekcí (besed) je:

 • Práce s textem – kompetence k učení

 • Vyhledávání a vyhodnocení informací – kompetence k řešení problémů

 • Prezentace výsledků žákovské práce – kompetence komunikativní

 • Skupinová spolupráce na úkolu – kompetence sociální a personální

Díky tomu bude podporováno a rozvíjeno:

 • Kritické myšlení

 • Čtenářská gramotnost

 • Mediální gramotnost

 • Informační gramotnost

 • Celoživotní učení

 • Kompetence občanská

 • Kompetence pracovní