Virtuální univerzita 3. věku

Virtuální univerzita 3. věku

Toto studium představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce. Využívá komunikačních technologií a internetu a je didakticky přizpůsobeno specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání.

Kdo se může přihlásit?

 • Kdokoli, kdo je již v důchodovém věku
 • Invalidní důchodce, bez rozdílu věku
 • Osoby kategorie 50+ (lidé bez práce nebo čekající na statut důchodce)

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především informační gramotnost seniorů. Přesto však znalost práce s počítačem není podmínkou účasti! Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.

Jak se přihlásit?

 1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
 2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
 3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora zcela nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů spočívá právě v možnosti opakování, což je (nejen) pro seniory důležité.

Máte-li dotazy, prosím, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012. Všem budoucím studentům, kteří nemají doma potřebné technické zázemí, jsou v knihovně k dispozici počítače a konzultační pomoc.


AKTUÁLNÍ KURZ:

Buddhistické umění Indie

Letní semestr 2022/2023

Zájemci o přednášky Virtuální univerzity 3. věku se musejí přihlásit osobně do 31. 1. 2023 v Městské knihovně Tišnov.

Obsah kurzu:

Kurz provede posluchače dějinami výtvarné kultury buddhismu, který právě v Indii vznikl a v prvních staletích své existence vzkvétal. Přednášky kurzu se zaměří na podrobnou prezentaci všech zásadních památek, sochařskou a vzácně i malířskou výzdobu. Zájemci se seznámí s hlavními stavebními typy buddhistické sakrální architektury a důležitými sochařskými styly na ukázkách z památkových lokalit i na početných exponátech indických a světových muzeí. To vše v dějinném kontextu, samozřejmě.

Organizační garant:

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Vedoucí lektor:

RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Jednotlivé lekce:

 1. Nejstarší památky – sloupy a stúpy
 2. Cesta k dokonalosti – hledání těla a tváře Buddhy
 3. Staré jeskynní svatyně a kláštery
 4. Staré jeskynní svatyně a kláštery
 5. Plastika a malba v Adžantě
 6. Od jeskyní k volně stojící architektuře

Zahájení: v úterý 31. 1. 2023 v 9.30 hodin

Cena kurzu: 400 Kč/6 přednášek

Termíny přednášek:

31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4. 2023

vždy od 9.30 do 11 hodin


ARCHIV KURZŮ

Co jsme se již naučili…

 • zimní semestr 2013/2014 - Astronomie a kouzelná geometrie
 • letní semestr 2013/2014 - Lesnictví
 • zimní semestr 2014/2015 - Dějiny oděvní kultury I.
 • letní semestr 2014/2015 - Dějiny oděvní kultury II.
 • zimní semestr 2015/2016 - Dějiny oděvní kultury III.
 • letní semestr 2015/2016 - Evropské kulturní hodnoty
 • zimní semestr 2016/2017 - Hudební nástroje
 • letní semestr 2016/2017 - České dějiny a jejich souvislosti
 • zimní semestr 2017/2018 - Barokní architektura v čechách
 • letní semestr 2017/2018 - Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka
 • zimní semestr 2018/2019 - České dějiny a jejich souvislosti II.
 • letní semestr 2018/2019 - Klenoty barokního sochařství v českých zemích
 • zimní semestr 2019/2020 - Historie a současnost české myslivosti
 • letní semestr 2019/2020 - Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale
 • zimní semestr 2020/2021 - Rituály evropských královských rodů
 • letní semestr 2020/2021 - Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • zimní semestr 2021/2022 - Včelařský rok
 • letní semestr 2021/2022 - Architekti italského baroka
 • zimní semestr 2022/2023 - Arménie blízká i vzdálená