Virtuální univerzita 3. věku

pro seniory

Virtuální univerzita 3. věku

Toto studium představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce. Využívá komunikačních technologií a internetu a je didakticky přizpůsobeno specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání.

Kdo se může přihlásit?

 • Kdokoli, kdo je již v důchodovém věku
 • Invalidní důchodce, bez rozdílu věku
 • Osoby kategorie 50+ (lidé bez práce nebo čekající na statut důchodce)

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především informační gramotnost seniorů. Přesto však znalost práce s počítačem není podmínkou účasti! Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.

Jak se přihlásit?

 1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
 2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
 3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora zcela nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů spočívá právě v možnosti opakování, což je (nejen) pro seniory důležité.

Máte-li dotazy, prosím, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012. Všem budoucím studentům, kteří nemají doma potřebné technické zázemí, jsou v knihovně k dispozici počítače a konzultační pomoc.


AKTUÁLNÍ KURZ:

Arménie blízká i vzdálená

Zimní semestr 2022/2023

Zájemci o přednášky Virtuální univerzity 3. věku se musejí přihlásit osobně do 23. 9. 2022 v Městské knihovně Tišnov.

Obsah kurzu:

Tento přednáškový cyklus vám blíže představí Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika a národnostní menšiny.

Jednotlivé lekce:

 1. Seznamte se s Kavkazem
 2. Seznamte se s Arménií
 3. Putování arménského poutníka ze Lvova po Osmanské říši (1608-1618)
 4. Pronásledování Arménů a arménská diaspora
 5. Arméni a křesťanství
 6. Národnostní menšiny v Arménii

Zahájení: v úterý 27. 9. 2022 v 9.30 hodin

Cena kurzu: 400 Kč/6 přednášek

Termíny přednášek:

27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11. a 8. 12. 2022

vždy od 9.30 do 11 hodin


ARCHIV KURZŮ

Co jsme se již naučili...

 • zimní semestr 2013/2014 - Astronomie a kouzelná geometrie
 • letní semestr 2013/2014 - Lesnictví
 • zimní semestr 2014/2015 - Dějiny oděvní kultury I.
 • letní semestr 2014/2015 - Dějiny oděvní kultury II.
 • zimní semestr 2015/2016 - Dějiny oděvní kultury III.
 • letní semestr 2015/2016 - Evropské kulturní hodnoty
 • zimní semestr 2016/2017 - Hudební nástroje
 • letní semestr 2016/2017 - České dějiny a jejich souvislosti
 • zimní semestr 2017/2018 - Barokní architektura v čechách
 • letní semestr 2017/2018 - Gian Lorenzo Bernini - genius evropského baroka
 • zimní semestr 2018/2019 - České dějiny a jejich souvislosti II.
 • letní semestr 2018/2019 - Klenoty barokního sochařství v českých zemích
 • zimní semestr 2019/2020 - Historie a současnost české myslivosti
 • letní semestr 2019/2020 - Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale
 • zimní semestr 2020/2021 - Rituály evropských královských rodů
 • letní semestr 2020/2021 - Život a dílo Michelangela Buonarroti
 • zimní semestr 2021/2022 - Včelařský rok
 • letní semestr 2021/2022 - Architekti italského baroka