Virtuální univerzita 3. věku

Toto studium představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce. Využívá komunikačních technologií a internetu a je didakticky přizpůsobeno specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání.

Kdo se může přihlásit?

 • Kdokoli, kdo je již v důchodovém věku
 • Invalidní důchodce, bez rozdílu věku
 • Osoby kategorie 50+ (lidé bez práce nebo čekající na statut důchodce)

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především informační gramotnost seniorů. Přesto však znalost práce s počítačem není podmínkou účasti! Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.

Jak se přihlásit?

 1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
 2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
 3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora zcela nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů spočívá právě v možnosti opakování, což je (nejen) pro seniory důležité.

Máte-li dotazy, prosím, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012. Všem budoucím studentům, kteří nemají doma potřebné technické zázemí, jsou v knihovně k dispozici počítače a konzultační pomoc.

AKTUÁLNÍ KURZ:

Santini

Letní semestr 2023/2024

Zájemci o přednášky Virtuální univerzity 3. věku se musejí přihlásit osobně v Městské knihovně Tišnov, nejpozději do zahájení kurzu, tj. do 6. 2. 2024.

Obsah kurzu:

Výukový kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini-Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky.

V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru. Místa spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být i tipem na zajímavý – nejen prázdninový – výlet. Vydejme se proto společně po mistrových stopách!

Osnova:

 • Santini: mládí, studium, východiska, inspirace
 • Santini v Praze a okolí
 • Santini ve středních Čechách
 • Santini ve Žďáru nad Sázavou
 • Santini v západních Čechách
 • Santini ve východních Čechách

Přednášející: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

Zahájení: 6. 2. 2024 v 9 hodin

Cena kurzu: 400 Kč/6 přednášek

Termíny přednášek:

6. 2. 2024
20. 2. 2024
5. 3. 2024
19. 3. 2024
2. 4. 2024
16. 4. 2024 

Přednášky začínají vždy v 9 hodin.