Virtuální univerzita 3. věku

Virtuální univerzita 3. věku

Toto studium představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce. Využívá komunikačních technologií a internetu a je didakticky přizpůsobeno specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem o vzdělávání.

Kdo se může přihlásit?

  • Kdokoli, kdo je již v důchodovém věku
  • Invalidní důchodce, bez rozdílu věku
  • Osoby kategorie 50+ (lidé bez práce nebo čekající na statut důchodce)

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především informační gramotnost seniorů. Přesto však znalost práce s počítačem není podmínkou účasti! Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.

Jak se přihlásit?

  1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
  2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
  3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora zcela nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů spočívá právě v možnosti opakování, což je (nejen) pro seniory důležité.

Máte-li dotazy, prosím, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012. Všem budoucím studentům, kteří nemají doma potřebné technické zázemí, jsou v knihovně k dispozici počítače a konzultační pomoc.


AKTUÁLNÍ KURZ:

Křesťanská ikonografie a hagiografie

Zimní semestr 2023/2024

Zájemci o přednášky Virtuální univerzity 3. věku se musejí přihlásit osobně do 29. 9. 2023 v Městské knihovně Tišnov.

Obsah kurzu:

Co znamenají rozličné ikony, atributy či zobrazení postav světců na obrazech, sochách a jiných uměleckých předmětech? Co nám vlastně chtěl autor říct takovým ztvárněním? Jak jednotlivé atributy souvisejí se životem světců, se kterými jsou spjaté? A co znamenají pojmy jako immaculata, assumpta, veraikon či mandilion? Proniknout do tajů ikonografie vám pomůže právě tento kurz, který připravil prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. Během přednášek se postupně seznámíte s životem, atributy a různými zobrazeními Ježíše Krista, Panny Marie, andělských bytostí, Nejsvětější Trojice a svatých.

Zahájení: v úterý 3. 10. 2023 v 9 hodin

Cena kurzu: 400 Kč/6 přednášek

Termíny přednášek:

3. 10. 2023
17. 10. 2023
31. 10. 2023
14. 11. 2023
28. 11. 2023
12. 12. 2023

Přednášky začínají vždy v 9 hodin.