Mateřské školy

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vzdělávací lekce pro mateřské školy se primárně zaměřují na rozvoj čtenářské pregramotnosti, která je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou oblastí, neboť v období předškolního věku se kladou základy nejen čtenářské, ale i řady dalších gramotností a současně se rozvíjí osobnost dítěte, jeho motivace pro vlastní poznávání.

Jednotlivé lekce se zaměřují na:

  • Budování vztahu ke knize
  • Zdůraznění důležitosti čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte
  • Podporu rozvoje verbálních schopností u dětí
  • Vytvoření nové čtenářské komunity

Níže najdete přehled již připravených vzdělávacích lekcí pro děti 1. stupně základních škol.

Pokud zde nenajdete to, co by Vám vyhovovalo, jsem schopna Vám připravit lekci informačního vzdělávání na jakékoliv téma (po předchozí domluvě). Všechny lekce se zakládají na metodě E-U-R a aktivitách kritického myšlení.

Každá lekce trvá 90-180 minut.

V kratším čase není možné lekce realizovat. Z důvodu správného prožitku a uvědomění si problematiky.

Kontakt: Eva Brdíčko

email: eva.brdicko(zavináč)kulturatisnov.cz

telefon: 530 334 017, 530 334 019

Termín akcí je třeba vždy předem domluvit