Univerzita volného času

Netradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je vhodná zejména pro ty, kdo chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům.

Kdo se může přihlásit?

  • Kdokoli.
  • Předchozí vzdělávání není podmínkou.

Podmínkou studia na Univerzitě volného času je zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do školních lavic. Výuku povedou externí lektoři.


Jak se přihlásit?

  1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
  2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
  3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

Máte-li dotazy, prosíme, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012.


Umění za časů husitů a Jiříka z Poděbrad

Kdy: zimní semestr 2023/2024

Lektor: Mgr. Aleš Flídr

Zahájení: v říjnu

Cena: 600 Kč/8 přednášek

Přihlášky přijímáme do 29. 9. 2023. Máte zájem o toto studium? Prosíme, přihlaste se osobně v Městské knihovně Tišnov.

Obsah přednášek:

Husitské války, probíhající ve 20. a na poč. 30. let 15. století, znamenaly výrazný předěl v českých i moravských dějinách, ale stavební i umělecká činnost se úplně nezastavila, došlo jen k jejich určitému útlumu.

V architektuře na určitou dobu převládlo profánní stavitelství, neboť řada měst a hradů v důsledku moderních forem dobývání zesilovala prstence svých hradeb i opevnění bran.

Po velké vlně ikonoklasmu se katolické, ale i kališnické prostředí navrátilo k objednávaní liturgické výzdoby kostelů, a to především letnerových křížů a oltářních arch.

V době vlády Jiříka z Poděbrad lze pozorovat opět budování sakrálních staveb, a to především v okruhu olomouckého biskupství, a taktéž u řady šlechtických rodů, jež se příklonem či návratem k tradiční víře programově stavěly do opozice proti straně „husitského krále“.

Samotný panovník však neprosazoval striktně kališnický postoj, což dokládá jeho podpora řady klášterních institucí.

Pro všechny umělecké obory ale v českých zemích platilo, že setrvávalo ve vrcholně gotických formách lucemburské doby, což bylo dáno jednak určitou nostalgií po slavné době před zničující válkou, ale taktéž izolací českého i moravského prostředí od pokročilého dění ve světě.

Termíny přednášek:

4. 10. 2023
18. 10. 2023
1. 11. 2023
29. 11. 2023
6. 12. 2023
20. 12. 2023
10. 1. 2024
24. 1. 2024

Přednášky začínají vždy v 16.45 hodin.