Univerzita volného času

Netradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je vhodná zejména pro ty, kdo chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům.

Kdo se může přihlásit?

  • Kdokoli.
  • Předchozí vzdělávání není podmínkou.

Podmínkou studia na Univerzitě volného času je zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do školních lavic. Výuku povedou externí lektoři.

Jak se přihlásit?

  1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
  2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
  3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

Máte-li dotazy, prosíme, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012.

Umění za časů husitů a Jiříka z Poděbrad II.

Kdy: letní semestr 2023/2024

Lektor: Mgr. Aleš Flídr

Zahájení: 14. 2. 2024 v 16.45 hodin

Cena: 600 Kč/8 přednášek

Přihlášky přijímáme až do zahájení univerzity, tj. do 14. 2. 2024. Máte zájem o toto studium? Prosíme, přihlaste se osobně v Městské knihovně Tišnov.

Obsah přednášek:

Husitské války, probíhající ve 20. a na poč. 30. let 15. století, znamenaly výrazný předěl v českých i moravských dějinách, ale stavební i umělecká činnost se úplně nezastavila, došlo jen k jejich určitému útlumu.

V architektuře na určitou dobu převládlo profánní stavitelství, v době vlády Jiříka z Poděbrad lze pozorovat opět budování sakrálních staveb, a to především v okruhu olomouckého biskupství, a taktéž u řady šlechtických rodů.

Tento semestr se zaměříme především na opevnění měst a hradů, kde došlo v důsledku moderních forem dobývání k velkému posunu, měšťané i šlechtici tak byli donuceni zesilovat prstence hradeb i opevnění bran. A posléze se seznámíme s poměrně bohatým fondem malířských i sochařských děl, která byla velmi záhy po prvotním ikonoklasmu objednávána jak v katolickém, tak kališnickém prostředí.

Termíny přednášek:

14. 2. 2024
28. 2. 2024
13. 3. 2024
27. 3. 2024
10. 4. 2024
24. 4. 2024
15. 5. 2024
29. 5. 2024

Přednášky začínají vždy v 16.45 hodin.

Paběrky z historie Tišnovska

Kdy: letní semestr 2023/2024

Lektor: Miloš Sysel

Zahájení: 7. 2. 2024 v 16.45 hodin

Cena: 600 Kč/8 přednášek

Přihlášky přijímáme až do zahájení univerzity, tj. do 14. 2. 2024. Máte zájem o toto studium? Prosíme, přihlaste se osobně v Městské knihovně Tišnov.

Obsah přednášek:

Vedle tzv. velkých dějin, které známe z pramenů, existují i dějiny malé, dějiny běžného života obyčejných lidí. Zachovaly se nám z nich jen malé kousky, fragmenty. Pátrání po těchto stopách malých dějin se podobá paběrkování, sbírání zbylého ovoce ze stromů po velké sklizni.

Ale tyto historické paběrky mohou být velice zajímavé, protože se týkají i našich životů. Jsou to příběhy drobných kamenných památek, mlýnů, hamrů a valch, příběhy lidí z našeho kraje, osudy rodů i jednotlivců.

V cyklu přednášek se spolu ponoříme do minulých životů lidí, bez jejichž malých dějin by neexistovaly ani ty dějiny velké.

Termíny přednášek:

7. 2. 2024
21. 2. 2024
6. 3. 2024
20. 3. 2024
3. 4. 2024
17. 4. 2024
6. 5. 2024 (pondělí)
22. 5. 2024

Přednášky začínají vždy v 16.45 hodin.