Univerzita volného času

Netradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je vhodná zejména pro ty, kdo chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům.

Kdo se může přihlásit?

  • Kdokoli.
  • Předchozí vzdělávání není podmínkou.

Podmínkou studia na Univerzitě volného času je zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do školních lavic. Výuku povedou externí lektoři.


Jak se přihlásit?

  1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
  2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
  3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

Máte-li dotazy, prosíme, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012.


Umění v markrabství dvojího lidu

Kdy: Letní semestr 2022/2023

Lektor: Mgr. Aleš Flídr

Zahájení: ve středu 8. 2. 2023 v 16.45 hodin

Cena: 400 Kč/8 přednášek

Přihlášky přijímáme do 31. 1. 2023. Máte zájem o toto studium? Prosíme, přihlaste se osobně v Městské knihovně Tišnov.

Obsah přednášek:

Na počátku 15. století vyvrcholila na Moravě vláda markrabat z rodu Lucemburků, a bylo to zároveň období, kdy největšího rozkvětu dosáhla i lucemburská gotika.

Krásný sloh neobyčejně prosvětlil architekturu, která ale získala spíše intimnější charakter, sochy se vznešeně prohýbaly v ladném esovitém kontrapostu, a i figury světců na deskových malbách byly obaleny bohatě vrstvenými drapériemi.

Po smrti markraběte Jošta vládu nad Moravou převzal král Václav IV.

V jeho době se šířila velká nespokojenost se situací ve společnosti, a to především v řadách zchudlé vrstvy zemanstva, dále v kázáních stejně chudých kazatelů, a taktéž ve vrstvě městské chudiny. Tento přetlak vedl po upálení mistra Jana Husa postupně k formování několika mocenských skupin, jež uvrhly po smrti krále celou zemi do kruté války.

Během ní velká část staveb i artefaktů předešlých věků zanikla, a nového vznikalo pomálu.

Umělecká činnost se ale úplně nezastavila, jak katolické, tak kališnické prostředí pokračovalo v objednávání vybavení kostelů, a to především letnerových křížů a oltářních arch.

V architektuře na určitou dobu převládla stavební činnost v profánní sféře, neboť řada měst a hradů v důsledku dlouhého válčení zesilovala své opevnění.

Pro všechny umělecké obory však platilo, že po poměrně dobu setrvávalo ve vrcholně gotických formách lucemburské doby, což bylo dáno jednak určitou nostalgií po slavné době před zničující válkou, ale taktéž i výraznou izolací českého i moravského prostředí od dění ve světě.

Termíny přednášek:

8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5. a 17. 5. 2023

Přednášky začínají vždy v 16.45 hodin.

V případě on-line přednášek začínáme v 17 hodin.