Univerzita volného času

Netradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je vhodná zejména pro ty, kdo chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům.

Kdo se může přihlásit?

  • Kdokoli.
  • Předchozí vzdělávání není podmínkou.

Podmínkou studia na Univerzitě volného času je zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do školních lavic. Výuku povedou externí lektoři.


Jak se přihlásit?

  1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
  2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
  3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

Máte-li dotazy, prosíme, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012.


Morava v době Lucemburků II.

Kdy: Zimní semestr 2022/2023

Lektor: Mgr. Aleš Flídr

Zahájení: 5. 10. 2022 v 16.45 hodin

Cena: 400 Kč/8 přednášek

Přihlášky přijímáme do 30. 9. 2022. Máte zájem o toto studium? Prosíme, přihlaste se osobně v Městské knihovně Tišnov.

Obsah přednášek:

V minulém semestru jsem se věnovali rozkvětu českých zemích, který přinesla vláda Václava II. a pokračoval v nemenší míře i za vlády prvního krále z rodu Lucemburků.

Zvláště v moravském prostředí se o umělecký rozvoj zasloužila královna Eliška Rejčka a posléze i markrabí Karel s manželkou Blankou z Valois.

V nastávajících přednáškách se podíváme do druhé poloviny lucemburské éry, kdy na Moravě vládl markrabí Jan Jindřich, posléze jeho synové Jošt a Prokop.

Tito sice vehnali zemi do domácí války, to se ale příliš v umělecké produkci neodrazilo. Zvláště Jošt se v Brně snažil konkurovat dvorskému životu svého bratrance Václava IV.

14. století bylo dobou vrcholné gotiky, v architektuře vládl rayonnantní styl, který hnal stavby do až neuvěřitelných výšek. Vedle francouzských podnětů se ale čím dál tím více prosazovala partikulární gotika, která byla v našem prostředí spojená s rodinou Parléřů, pocházejících z jižního Německa.

Nové proudy ve stavitelství ovlivnily jak chrámové stavby ve městech či klášterech, tak hradní produkci panovníků či šlechty. Do bohatě pomalovaných sakrálních interiérů byly pořizovány nákladné křídlové oltáře i uctívané sochy, mísící v sobě tvarosloví francké, italské i parléřovské.

Výrazná vlna nové zbožnosti přinesla i objednávky pro domácí prostředí, řada soch je tak vytvořena pro soukromé kaple.

Lucemburská gotika v období okolo roku 1400 vstoupila do éry krásného slohu, což se odrazilo jednak ve velmi ojedinělém tvarosloví a jednak v rafinované hře světla se stínem.

Gotičtí mistři tak dospěli k neobyčejným prostorovým koncepcím, ať už to byly dvoulodní kostely nebo centrálně uspořádané kaple. Vedle toho se tento trend vepsal i do měkkých drapérií vznešených soch Madon či dalších světic a světců.

Termíny přednášek:

5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12. 2022, 11. 1., 25. 1. 2023 v 16.45 hodin, v případě on-line přednášek začínáme v 17 hodin