Univerzita volného času - UVČ

Netradiční forma zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je vhodná zejména pro ty, kdo chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním, třeba i odlišným názorům.

Kdo se může přihlásit?

  • Kdokoli.
  • Předchozí vzdělávání není podmínkou.

Podmínkou studia na Univerzitě volného času je zájem o obor, načerpání nových vědomostí a dovedností či prostě jen chuť vrátit se po letech do školních lavic. Výuku povedou externí lektoři.


Jak se přihlásit?

  1. V knihovně si vyzvedněte přihlášku.
  2. Vyplňte ji. Prosíme, uveďte také svůj telefon či e-mail.
  3. Přihlášku odevzdejte v knihovně a zároveň uhraďte studijní poplatek.

Máte-li dotazy, prosíme, kontaktujte vedoucí tišnovské knihovny Dagmar Kopřivovou na telefonním čísle 530 334 012.


Morava v době Lucemburků

Kdy: letní semestr 2021/2022

Lektor: Aleš Flídr

Zahájení: ve středu 2. 2. 2022 v 16.45 hodin

Cena: 400 Kč/8 přednášek

Máte zájem o toto studium? Prosíme, přihlaste se osobně v Městské knihovně Tišnov. Přihlášky přijímáme do 31. 1. 2022.

Obsah přednášek:

Bitvou na Moravském poli v roce 1278 skončila doba velké hospodářské i společenské proměny i vzestupu českých zemí, aby po následných krizových letech nastoupila éra obnovy, která dovedla Přemyslovce na přelomu 13. a 14. století ke třem královským korunám.

Zároveň zažívaly velký rozkvět i všechny umělecké obory.

V architektuře můžeme již v této době sledovat odklon od rané gotiky, typické pro francouzské katedrály, a posun k redukovanému stylu, jenž se zrodil v německy mluvících částech Svaté říše římské. Celé 14. století lucemburské gotiky se pak odvíjelo od prolínání rayonnantního stylu s podněty přicházejícími z jižního Německa, kde postupně získala hlavní slovo bohatě rozvětvená rodina Parléřů.

Morava v uvedených časech sice stála trochu ve stínu zakladatelského počínání Václava II. či Karla IV., s nímž se nejčastěji setkáme v Praze, či šířeji ve středních Čechách, ale i tak zde najdeme řadu význačných staveb či dalších uměleckých děl, jež je kdysi zdobila.

Za Václava II. i Jana Lucemburského se dokončovaly chrámy rozestavěné za biskupa Bruna ze Schaumburku, královna Eliška Rejčka i členové moravské větvě lucemburské dynastie založili řadu nových klášterů, měšťané v královských městech postupně přebírali moc do svých rukou, což bylo vzápětí reprezentováno budováním monumentálních farních kostelů, ale vedle toho zeměpán i šlechta potvrzovali své stále výsadní postavení přestavbami hradů i zakládáním nových sídel.

Lucemburská gotika v závěrečném období vstoupila do éry krásného slohu, což se odrazilo jednak v neobyčejně rafinovaném tvarosloví, ale i v jedinečných prostorových koncepcích. Patří sem nejen centrálně uspořádané kaple, ale i kostelní dvoulodí, v jejichž žebroví se neobyčejně prohloubila gotická hra světla se stínem.

Termíny přednášek:

2. 2. a 16. 2. 2022

2. 3., 16. 3. a 23. 3. 2022

13. 4. a 27. 4. 2022

11. 5. 2022