Deskové hry

Od 1. 3. 2018 si v oddělení pro děti a mládež můžete vypůjčit deskové hry s sebou domů. Všechny deskové hry najdete v našem on-line katalogu.

Nehledáte nic konkrétního?

V on-line katalogu knihovny si můžete deskové hry vyhledat pomocí klíčového slova deskové hry.

Pravidla půjčování

 • deskové hry je možné si zapůjčit v dětském oddělení Městské knihovny Tišnov
 • absenčně (domů) lze půjčit pouze jednu hru na jeden měsíc bez možnosti prodloužení
 • deskové hry nelze rezervovat ani si je nechat odložit
 • deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní v Městské knihovně Tišnov s platnou registrací nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči knihovně (bez upomínek nebo dluženého registračního poplatku)
 • deskovou hru si může půjčit čtenář starší 15 let, čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce
 • před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce, seznam všech komponent hry je součástí hry
 • čtenář není oprávněn přenechat deskovou hru k užívání jiné osobě

Vracení her

 • čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí sankční poplatek dle platného ceníku knihovního řádu Městské knihovny Tišnov
 • v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu (plná pořizovací cena hry, nebo zakoupení stejné deskové hry), neboť ztráta jakéhokoli komponentu hry činí hru plnohodnotně nehratelnou
 • deskové hry je možné vracet pouze tam, kde byly vypůjčeny, tzn. v dětském oddělení Městské knihovny Tišnov
 • při vrácení deskové hry musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech komponent hry (cca 15 minut)
 • při vrácení deskové hry obdrží čtenář na požádání potvrzení