Ceník

ZÁKLADNÍ SLUŽBY - ZDARMA

 • Půjčování dokumentů z vlastního knihovního fondu
 • Půjčování audioknih
 • Půjčování deskových her
 • Poradenská služba
 • Rezervace vypůjčených dokumentů
 • Upozornění na připravenou rezervaci emailem **
 • Upozornění na konec výpůjční doby dokumentů emailem - předupomínka **
 • Emailové upozornění, že je Vámi objednaný titul připravený k vyzvednutí **
 • "Balíček do ruky" - připravení vyžádaných titulů
 • Přístup k internetu na PC
 • WiFi připojení
 • Přístup do čítárny


*Studenti do 26 let po předložení platného studentského průkazu (ISIC apod.)

**Pouze v případě, že uvedete svou emailovou adresu v knihovně

Evidenční poplatek - Dospělí

S platností na 12 měsíců 

150 Kč

Evidenční poplatek - Studenti* a osoby pobírající starobní důchod

S platností na 12 měsíců

100 Kč

Evidenční poplatek - Děti do 15 let

S platností na 12 měsíců

50 Kč

Doplňková registrace

dětem od 12 let do oddělení pro dospělé čtenáře

20 Kč

VYBRANÉ SLUŽBY

Informace v písemné formě 

Cena se odvíjí od počtu hodin, které knihovník - informační specialista vypracování věnuje

150 Kč/hod

+ 2 Kč za stranu

Odložení z poličky

10 Kč / 1 kniha

Manipulační poplatek za Meziknihovní výpůjční službu MVS

poplatek za jednu knihu

100 Kč / 1 kniha

Nevyzvednutí knihy, objednané prostřednictvím MVS

poplatek za jednu knihu

100 Kč / 1 kniha

Kopírování 

černobílé

2 Kč / strana A4

3 Kč / strana A3

Tisk informací z internetu

černobíle

2 Kč / strana A4

Prodej vyřazených knih a časopisů

smluvní ceny

POPLATKY Z PRODLENÍ

1. upomínka

30 Kč

2. upomínka

60 Kč

3. upomínka

100 Kč

4. upomínka - upomínací dopis

200 Kč

OSTATNÍ POPLATKY

Nová čtenářská průkazka

s čárovým kódem

20 Kč

Úkony spojené s likvidací způsobené škody

při ztrátě knihy, časopisu... nebo jejich nevratném poškození (vytržené listy, polité, špinavé, pokreslené...)

AKTUÁLNÍ cena titulu + 50 Kč 

Poškození knihovní jednotky


podle stupně poškození

určuje knihovník

Poškození vazby knihy

podle stupně poškození

určuje knihovník

Poškození čárového kódu

20 Kč